ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا کشوری یافت می شود که بتواند تمامی نیازهای خودرا تامین نماید؟

0

درگذشته دور ، انسانها جهت تامین نیازهایشان بیشتر به خود وخانواده خود متکی بودند وازاین جهت تقریبا” به صورت خودکفا عمل می کردندولی با گذشت زمان و بوجودآمدن نیازهای جدید ، امکان تامین آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراین انسانها جهت برآوردن نیازهایشان ملزم به ایجاد ارتباط ومعامله با یکدیگر شده اند . بدین ترتیب لازم بود که هرفرد یا خانواده ای ، تولیدات مازاد بر مصرف خودرا با کالاها وخدمات افراد یا خانواده های دیگر معاوضه نماید.

با به وجود آمدن کشورها وافزایش نیازها ، ایجاد وارتباط و مبادله کالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبین کشورها نیز بوجود آمد ، لذا درکنار دادوستدهای داخلی بین افراد یک کشور ، دادوستدهای خارجی بین کشورها نیزبرقرار گردید.

دردنیای امروز که نیازها گسترش یافته وبسیار متنوع گردیده است ،هیچ کشوری را نمی توان یافت که بتواند کلیه نیازهایش را اعم از کالا وخدمات ، خودش تولید نماید ، چرا که عوامل ومنابع تولید به طور نابرابر درروی کره زمین توزیع گردیده است .

درسده های اخیر افرادی درصدد توجیه تجارت بین افراد وکشورها برآمده وهرکدام نظراتی را بیان نموده اند. نظریه هائی که در تجارت بین الملل گفته شده است را می توان تعمیم نظریه عمومی اقتصاد به مسائل خاصی که تجارت بین الملل را دربر می گیرد ، دانست. این نظریه ها مانند سایر نظریه های اقتصادی بیشترین وابستگی را به دوره ای که درآن شکل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مرکانتالیستها یک نظری داشتند ودرزمانی دیگر کلاسیک ها نظردیگری ، که با نظر مرکانتالیستها مغایرت داشت. افرادبسیاری نیز پس از کلاسیک ها به تنهائی ویا زیرچتر مکاتب مختلف به ابراز عقیده وارائه نظر درمورد تجارت بین الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بین الملل وبازرگانی خارجی صرف نظر از توجیهی که برای برآورده کردن نیازهای حیاتی وضروری مردم کشورها داردبه عنوان روشی جهت ادامه رشد وتکامل صنعتی وبه طورکلی توسعه اقتصادی کشورها مطرح می باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار