ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

  بازدید کنندگان محترم ؛علاوه برتکمیل وارسال فرم تماس فوق ،جهت هرگونه اظهارنظردرخصوص این سایت میتوانندبه نشانی الکترونیکی زیر مراجعه فرمایند:

  مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران –

  محمدرضا عادلی مسبب کودهی

  mradeli@hotmail.com

  mradeli@yahoo.com

  mradeli@outlook.live.com

  mradeli@aol.com

  info@eghtesadi1.ir

  info@eghtesadiiran.ir

  info@eghtesadiiran.com

  mradeli37@gmail.com

  استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
  رفتن به نوار ابزار