0

کارت‌های بانکی به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی ایرانی‌ها تبدیل شده‌اند؛دیگر خبری از پول نقد دسته…ادامه

0

بوروکراسی را به دیوان‌سالاری یا دستگاه عریض و طویل اداری که مبتنی بر نظام تقسیم…ادامه