0

سویه (به انگلیسی: strain) در زیست‌شناسی به یاخته‌هایی که در کشت خالص، از یک یاخته…ادامه