0

خبرگزاری میزان- هزینه انتشار شامل هزینه‌هایی است که یک شرکت سهامی عام با توزیع اوراق…ادامه

0

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.…ادامه