0

ناسازنما، پارادوکس یا متناقض‌نما به هر گزاره یا نتیجه‌ای گفته می‌شود که با گزاره‌هایِ قبلیِ…ادامه

0

کارنامه نظام بانکی در اعطای کارت اعتباری؛ نیمه‌پنهان کارت‌های اعتباری خریدکالا/ مردم فرمان توقف دادند.…ادامه

1 118 119 120 121 122 162