ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

جلوگیری از فرار مالیاتی، راهکار برون‌رفت از بحران کسری بودجه:

0

 قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود.

با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران طی سال‌های متمادی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند، کارشناسان اقتصادی معتقدند بهترین راهکار اصولی تامین بودجه اصلاح نظام مالیاتی در کشور است و آمار‌ها نشان می‌دهد میزان فرار مالیاتی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی