ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

فاصله مزدی کارمندان و کارگران زیاد است:

0

یک فعال صنفی بازنشستگان؛

بازنشستگان کارگری در معرض سقوط به زیر خط فقر مطلق/ فاصله مزدی کارمندان و کارگران زیاد است.

یک بازنشسته کارگری خواستار اجرای سیاست‌های کارای مزدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران شاغل و بازنشسته شد.

محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان در قروه کردستان) در ارتباط با وضع معاش بازنشستگان کارگری و اوضاع سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر بخواهند با هر طرح یا برنامه‌ای، ورودی‌ها و منابع سازمان را به خطر بیندازند، معاش بازنشستگان کارگری بیش از قبل بحرانی خواهد شد.

وی افزود: امروز مستمری بازنشستگان به اندازه یک هفته از هر ماه کفاف می‌دهد؛ دولت بدهی خود به سازمان را نپرداخته و تامین اجتماعی نتواسته مستمری بازنشستگان را به آن اندازه که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش دهد یا یک همسان‌سازی مطلوب و قابل قبول به اجرا دربیاورد. اگر بخواهند منابع سازمان را مورد تهدید قرار دهند، همین حداقل‌ها نیز به خطر خواهد افتاد.

او ضمن اشاره به تورم افسارگسیخته گفت: اینکه بگویند ما دغدغه کارگران و بازنشستگان را داریم، کافی نیست؛ باید در عمل، گام‌های اساسی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته بردارند؛ اولین گام پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن باید جلسات مزدی شورایعالی کار را برگزار کنند تا قدرت خرید کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر بهبود یابد.

به گفته وی، فاصله دستمزد بازنشستگان کارگری و حقوق بازنشستگان زیرمجموعه دولت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، دلیل آن نیز سیاست‌های تبعیض‌آمیز و افزایش حقوق کارمندان شاغل به طرق مختلف از جمله پرداخت فوق العاده ویژه است که به بازنشستگان نیز تعلق می‌گیرد؛ این در حالیست که هیچ کدام از این مزایا به کارگران پرداخت نمی‌شود.

براتی در پایان خواستار اعمال سیاست‌هایی شد که کارگران را از شمول حداقل بگیری خارج کند و وضع بازنشستگان را نیز بهبود بخشد؛ سیاست‌های مزدی کارا و قابل اجرا که نتیجه ملموس در زندگی کارگران داشته باشد.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی