ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت ودادگستری:

0

صدور فوری اجراییه چک بدون نیاز به حکم دادگاه

چک یک سند تجاری است و از مهم ترین اسناد در نظام اقتصادی کشور محسوب می گردد و در بین مردم اعم از این‌ که تاجر باشند یا نباشند، وسیله پرداخت متعارف است و بین آن ها مورد استفاده می باشد.

چک انواع مختلفی دارد اعم از چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی و چک بین بانکی لکن صدور اجراییه فقط نسبت به چک عادی امکان پذیر است چرا که در حال حاضر در کشور چک تأیید شده نداریم و باقی چک ها توسط بانک صادر می شود و پرداخت مبلغ مندرج در آنها حتمی است به طوری که به مرحله عدم پرداخت مبلغ چک نمی رسد تا دارنده بخواهد از طریق مراجع ثبتی و قضایی اقدام نماید.

درخواست صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت

با توجه به این که چک در حکم سند لازم‌الاجرا است می‌توان کلیه قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی را در مورد آن اجرا نمود و از طریق اجراییات اداره ثبت نسبت به وصول مبلغ مندرج در آن بدون مراجعه به دادگاه اقدام کرد.

جهت صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت و اجرای چک می بایست ابتدا در تاریخ قید شده در چک و یا پس از آن به بانک مربوطه مراجعه نمود و در صورت وصول نشدن مبلغ چک، گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرد و سپس چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اداره ثبت محل بانک محال علیه برده و با پرداخت هزینه ای بیشتر از هزینه اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه نمود.

البته این امر زمانی امکان‌پذیر است که امضای صادرکننده در چک و نمونه امضایی که در بانک موجود است با یکدیگر مغایرت نداشته باشد و در واقع گواهی عدم پرداخت به دلیل مغایرت امضا صادر نشده و بانک نیز مطابقت امضا را در گواهی مزبور تأیید نموده باشد.

معایب و مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت

تقاضای صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت دارای معایب و مزایایی است که در اینجا برای شما گفته می شود:
۱- تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت فقط نسبت به صادرکننده چک امکان دارد و نسبت به ضامن و ظهرنویس ها فقط از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. البته اگر صاحب حساب و صادرکننده متفاوت باشند نسبت به هردو نفر امکان صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد.
۲- امکان اخذ حکم جلب و حبس نمودن صادرکننده از طریق اجرای اداره ثبت وجود ندارد، به این معنا که وصول چک از طریق اجرای ثبت زمانی قابل پیگیری است که صادرکننده دارای مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد.
۳- هزینه اقدام از طریق اجراییات اداره ثبت بیشتر از هزینه اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری است و به همین دلیل است که اقدام از طریق اداره ثبت زمانی اقدام مناسبی است که صادرکننده دارای مال باشد.
۴- اقدام از طریق اداره ثبت نیاز به رسیدگی و صدور حکم ندارد و از این حیث سرعت وصول مبلغ چک را در صورتی که صادرکننده چک مال داشته باشد، بیشتر می کند.
۵- اگر در بانک فقط نسبت به بخشی از مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، می توان نسبت به کسری مبلغ چک نیز از طریق اداره ثبت اقدام نمود.
۶- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان هم زمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.

صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت

صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ در ماده ۲۳ این قانون صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که در قانون سابق وجود نداشته و فقط به صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اشاره شده بود. در حال حاضر می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری  اقدام نمود لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد اقدام از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجراییه در قالب دادخواست تنظیم می شود.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون سفته ، مقاله “قانون سفته چیست و راه های به اجرا گذاشتن سفته بر چه اساسی است” را مطالعه نمایید.

شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:

– برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
– در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
– صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

در خصوص شرط سوم در ماده ۱۴ قانون صدور چک بیان شده است که اگر صادرکننده مدعی  مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده ۲۳ وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.

زمانی که صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر دعوا و یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود مگر این‌که قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.

در صورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد بدون تأمین، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

وصول چک

اجراییه چک علیه چه کسی صادر می شود

صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهرنویس و ضامنین قابل صدور نمی باشد. نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.

اجراییه چک شامل خسارت تاخیر تادیه می شود یا خیر

صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تادیه نمی شود.

صدور اجراییه چک از طریق دادگاه جلب هم دارد

پس ازاحراز شرایط قانونی اجراییه صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی در بانک و یا نشانی که دارنده چک اعلام می کند، ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، صادرکننده باید ظرف ده روز بدهی خود را بپردازد و یا مال معرفی نماید، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و در صورتی که صادرکننده مال و اموال نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار دهد و به اعسار ایشان در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

مرجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل

به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک و اعلام نظر معاونت محترم تدوین قوانین مجلس مرجع صالح برای صدور اجراییه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسناد تجاری، مقاله ” اسناد تجاری و حقوق مرتبط با آن” را مطالعه نمایید.

سوالات متداول درخصوص تقاضای صدور اجراییه چک بلامحل

صدور اجراییه چک چقدر زمان میبرد؟

صدور اجراییه چک از تاریخ تقاضای شما اصولا نباید بیشتر از یکماه زمان ببرد.

مراحل تقاضای صدور اجراییه چک چیست؟

بعد از تنظیم در خواست که البته در رویه دادخواست است و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست پیامکی مبنی بر اینکه پرونده شما به کدام شعبه دادگاه یا شورای حل اختلاف با در نظر گرفتن مبلغ چک ارجاع داده شده ارسال می شود و سپس در شعبه تعیینی اجراییه صادر و به طرف مقابل شما ابلاغ می گردد و پس از گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به ایشان پرونده به اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و سپس شما می توانید به معرفی اموال و درصورت نداشتن مال جهت جلب ایشان اقدام نمایید.

هزینه صدور اجراییه چک در سال ۹۹ چقدر است؟

هزینه صدور اجراییه چک با در نظر گرفتن مبلغی که دفاتر خدمات قضایی دریافت می کند زیر دویست هزار تومان است و برای این امر نیاز به پرداخت مبلغ ۵/۳ درصد هزینه دادرسی نمی باشد.

برای صدور اجراییه، چک باید چه شرایطی داشته باشد؟

برای صدور اجراییه، نباید در چک شرطی نوشته شده باشد و یا نباید چک بابت تضمین باشد و صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه مندرج در چک را صادر کرده باشد.(توضیحات کامل در متن مقاله)

آیا اجراییه چک علیه ظهرنویس و ضامن هم صادر می شود؟

به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک تقاضای صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان دارد و اگر قصد اقدام نسبت به ضامنین و ظهرنویسان را دارید می بایست از طریق دادگاه و به شیوه عادی جهت اجرا گذاشتن چک علیه آنان اقدام نمایید.

برگرفته از : https://www.daadyab.com/Blog

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی