ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵ میلیون تومان:

0

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، به عبارتی هر یک از پرسنل به‌طور متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش در سال آتی ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است، در صورتی که حداقل دستمزد پرسنل دولتی به مراتب از رقم مذکور کمتر است، از این‌رو به نظر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی نیاز به بازنگری بسیار جدی در سال آتی دارد.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کارشناسان اقتصادی بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را پنجره ارتباطی دولت با حوزه سیاست در بعد کلان و خرد معرفی می‌کنند؛ سال‌های سال است که ناترازی بودجه عمومی که تنها سهم ۳۰ درصدی از بودجه کل کشور دارد، چنان توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده‌است که دیگر کسی توجه چندانی به بودجه شرکت‌های دولتی ندارد که در واقع ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما امروز به نظر می‌رسد دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس ذره‌بین خود را به بودجه شرکت‌های دولتی انداخته‌اند.
بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که به عبارتی پرسنل به طور میانگین متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است.
متوسط دریافتی ماهانه کارکنان «شرکت‌های دولتی»
به گزارش فارس، برای سال ۱۴۰۰ هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از هزارو ۷۸ هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام‌شده و خدمات با ۶۰ درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با ۲ درصد دارای کمترین سهم هستند. طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم ۷ درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.
تعداد کل کارکنان شرکت‌ها
سازمان برنامه به این سؤال پاسخ داده و آورده‌است که کل آن‌ها ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر هستند که به چهار دسته تقسیم می‌شود و شامل:
۱- ۲۴۲ هزار ۸۴۵ نفر یعنی ۶۳ درصد کارمند (احتمالاً رسمی و پیمانی)
۲- ۲۳‌درصد معادل ۸۷ هزار ۵۱۸ نفر خدمات قراردادی
۳- ۳۹ هزار ۵۳۱ نفر سایر که سهم ۱۰ درصدی دارد.
۴- ۱۳‌هزارو ۷۰۷ نفر با سهم ۴ درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند.
تقسیم‌بندی بر حسب نوع شرکت‌ها
برحسب نوع شرکت‌ها نیز کارکنان تقسیم‌بندی شده‌اند که شامل بخش‌های آب، بیمه مؤسسات، برق، بانک و سایر شرکت‌ها می‌شوند.
۱- سایر شرکت‌ها با سهم ۵۷ درصدی بالغ بر ۲۲۰ هزار ۷۲۹ کارکن
۲- بانک‌ها ۱۱۱ هزار ۴۷۴ نفر کارکن و سهم ۲۹ درصدی
۳- برق ۱۷ هزار ۵۲۶ نفر و سهم ۵ درصدی
۴- مؤسسات با ۱۷ هزارو ۲۰۳ کارمند و سهم ۵ درصدی
۵- بیمه با ۹ هزارو ۷۲۴ نفر و سهم ۵/ ۲ درصدی
۶- آب با ۶ هزارو ۹۴۵ کارکن و سهم ۵/ ۱ درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار می‌گیرند.
با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن ۱۵ میلیون‌و ۴۵۰ هزار تومان است، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵/ ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده‌است. از کل شرکت‌ها ۵۷ شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکت‌ها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند؛ چراکه تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.
یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی می‌گیرند
براساس اطلاعات و مستندات یک سوم شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته‌است.
بالاترین و کمترین حقوق نجومی
بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ تومان به ثبت رسیده‌است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
از ۵۷ شرکت ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.
منبع: روزنامه جوان
برگرفته از : https://www.javanonline.ir/fa/news/1034045

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی