ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

عوارض ۵ هزار تومانی تراکنش های بانکی در راه است؟

0
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی برای تراکنش‌های ۱۰ میلیون تومان به بالا در طول سال می‌توان ۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود و اگر ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شود، می‌توان۲۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشت.

به گزارش ندای گیلان،مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیشنهاد داد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی و یا ۵ هزار تومانی برای تراکنش‌های ۱۰ میلیون تومان به بالا به ترتیب ۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل می‌شود.

یکی از راه‌های درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد دریافت عوارض از تراکنش‌های بالای بانکی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی برای تراکنش‌های ۱۰ میلیون تومان به بالا در طول سال می‌توان ۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود و اگر ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شود، می‌توان۲۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشت.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی در حال حاضر از تراکنشهای کارت به کارت و خرد زیر ۵ میلیون تومان، کارمزد دریافت می‌شود، اما بابت تراکنشهای صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنشهای درون بانکی و چک هزینه بسیار پایینی از طرفین تراکنش دریافت می‌شود.

یکی از منابعی که می‌توان برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنشهای بانکی است. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنشها، هزینه قابل توجهی به مردم به ویژه اقشار کم درآمد بار نمی‌شود.

مطابق بررسیهای انجام شده و با فروض بدبینانه در صورت دریافت یک ده هزارم این تراکنش‌ها به عنوان عوارض، هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در طول یک سال ۴ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول است. با تعیین پنج در ده هزار، ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی به عنوان عوارض تراکنش، در یک سال ۲۰ هزار میلیارد تومان قابل حصول است.

طبق قانون برنامه ششم، درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان عقب افتادگی دارد که یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه در شرایط کنونی همین مسئله است.

منبع : http://www.nedayegilan.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی