ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس کانون عالی:

0

در نامه‌ای به علی اصغر بیات اعلام شد؛

خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس کانون عالی.

بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای به رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی به تشریح خواسته‌های خود پرداختند.

به گزارش ایلنا، در این نامه هشت بندی خطاب به علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی) آمده است:

با توجه به مسئولیتی که دارید انتظار می‌رود موارد ذیل را پیگیری و ما را از نتیجه آن مطلع بفرمایید:

۱- با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، ما بازنشستگان تامین اجتماعی از جنابعالی درخواست داریم هر چه سریعتر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نظر بازنشستگان هم تامین گردد. ضمنا یادآور می‌شود که بازنشستگان در شورای عالی کار هیچ نماینده‌ای ندارند و بالطبع نمی‌توانند جهت احقاق حق خود کاری صورت دهند.

۲- از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ قانون موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌باشد، لذا خواهشمند است در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.

۳- مستدعی است پیگیری جدی در خصوص اجرای دقیق متناسب‌سازی از سوی سازمان تامین اجتماعی مطابق بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی انجام پذیرد.

۴- از آنجا که سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم می‌باشد، خواهشمند است این موضوع هم به جد مدنظر قرار گیرد و اجرایی شود.

۵- خواهشمند است پیگیری در خصوص دریافت مزایای شغلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی متناسب با شاغلین هم در دستور کار قرار گیرد.

۶- نسبت به رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیر همکار اقدام لازم و عاجل صورت پذیرد.

۷- همانطور که مطلع هستید سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا خواهشمند است از این گونه اهمال کاری‌ها جلوگیری شود.

۸- تقاضا دارد تلاش در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و ارکان سازمان بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی در دستور کار قرار گیرد.

در پایان این نامه یادآوری شده است که مسئولیت ‌عدم پیگیری و بازخورد مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده رئیس کانون عالی بازنشستگان است.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی