ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

استفاده از راهکارهای خطرناک برای جبران کسری بودجه چطور بر روی افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم اثر می‌گذارد؟

0

محمدطاهر رحیمی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه خود در سالیان اخیر به جای استفاده از راه حل‌های اصولی مثل توسعه پایه‌های مالیاتی، شفافیت روی تراکنش‌های مالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار ثروتمند و اصلاح نظام مالیاتی از راهکارهای خطرناک استفاده کرده است. از جمله این راهکارها برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و یا استقراض از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم  و تحمیل تکالیف بودجه ای به نظام بانکی و نظام پولی است.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2137240

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی