ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

زنی که بچه ندارد چقدر از همسرش ارث می‌برد؟

0

زن در صورت فوت همسرش اموال منقول و غیر منقولی را از او به ارث می‌برد که البته بستگی به فرزند یا نداشتن او دارد.

تیتر۲۰ –  اعضای خانواده متوفی از او ارث می‌برند و براساس قانون زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است البته مطابق با قانون ارث، زن می‌تواند اموال مختلفی را به ارث ببرد و مقدار سهم زن هم در این موضوع تأثیرگذار است.
زوجه در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از عین اموال منقول مانند خودرو، موتور و … را به ارث می‌برد. او یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول مانند خانه، باغ، مغازه و غیره اعم از عرصه یا تمام زمین و اعیان یا ساختمان را ارث می‌برد، البته در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از تمامی اموال خواهد بود.
لازم است پس از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقولی که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شوند و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان به زن داده شده که حق خود را از عین اموال بگیرد، پس او می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کند، در صورت امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند./برنا
منبع : http://titre20.ir/fa/news/47802

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی