ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مستمری‌ها مطابق سبد معیشت افزایش یابد:

0

 دولت قبل از پایان کار بدهی‌های سازمان را بپردازد:

بازنشستگان کارگری خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت خانوار هستند.

جمعی از بازنشستگان از استان‌های مختلف در تماس با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نزدیک شدن به مذاکرات مزدی سال آینده، خواستار افزایش مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت شدند. این بازنشستگان می‌گویند: امیدواریم امسال به روال سال‌های قبل نباشد که حتی نرخ تورم رسمی در تعیین مزد و مستمری‌نادیده گرفته شد؛ خواسته ما اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.

یک بازنشسته اهوازی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون می‌گوید: هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده و باید مستمری بازنشستگان منطبق با آخرین محاسبات سبد معاش افزایش یابد.

از سوی دیگر، بازنشستگان خواستار پرداخت بدهی بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی هستند و می‌گویند: دولت دوازدهم باید قبل از پایان کار خود بدهی‌های سازمان را بپردازد؛ مگر این دولت، بدهی‌ها را تسویه نکند، مساله گرفتار مشکلات بسیار می‌شود و احتمالاً دولت‌های بعد نیز اهتمامی برای پرداخت بدهی‌ها نداشته باشند.

این بازنشستگان باقی مطالبات خود را اینگونه مطرح کردند: تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان؛ نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب؛ تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسان‌سازی.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی