ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

فیش آذر ماه مستمری‌بگیران بدون افزایش مبلغ متناسب‌سازی:

0

دریابیگی:

فیش آذر ماه مستمری‌بگیران بدون افزایش مبلغ متناسب‌سازی/ بازنشستگان مشاغل سخت منتظر تایید هیات امنا باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با اشاره به صدور فیش حقوقی آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «برابر احکام بازنشستگان، قرار بود که از اول آذر، مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.»

نصرالله دریابیگی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتظار بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای اعمال افزایش مجدد متناسب‌سازی در فیش حقوقی آذر ماه، گفت: «برابر احکام بازنشستگان، قرار بود که از اول آذر مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.»

وی در مورد دلیل‌عدم افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی در فیش آذرماه این گروه از بازنشستگان، گفت: «برابری اخباری که به دست من رسیده‌اند، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی را تایید کند اما تا این لحظه جلسه هیات امنا تشکیل نشده است. انتظار می‌رود که در چند روز آینده هیات امنا تشکیل جلسه دهد، و به این موضوع رسیدگی کند.»

منبع : https://www.ilna.news

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی