ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بازبینی پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در شرف بسته شدن:

0

سازمان تامین اجتماعی با بازبینی در نحوه متناسب سازی مستمری بازنشستگی موافقت کرد؛ از ابتدای آذر ماه بر اساس توافق جدید، مزایای متناسب سازی پرداخت خواهد شد بنابراین تاثیر این اتفاق از پایان آذر ماه که موعد پرداخت مستمری‌ها خواهد رسید نمایان می‌شود.

اقتصاد۲۴ – «بازبینی متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته بالاخره به پیچ آخر رسید». حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تشکل صنفی که در ماه‌های اخیر هم در مذاکرات مربوط به افزایش مستمری سال ۹۹ و هم متناسب سازی مستمری‌ها حضور داشته است با اعلام این مطلب به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بازنشستگان در مذاکره با سازمان تامین اجتماعی به این توافق رسیده اند که متناسب سازی مستمری‌های آن‌ها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال کند؛ این یعنی عواید ناشی از این افزایش درآمد از این پس جزئی از درآمد بازنشستگان تلقی خواهد شد و آثار به صورت ماندگار بر روی افزایش مستمری‌های سالانه نمایان خواهد شد.

وی همچنین درباره انتقاداتی که از ناحیه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به نحوه اجرای متناسب سازی مستمری‌ها وارد شده بود گفت: این انتقاد قانونی و به جابود و طبق توافق انجام شده هم سازمان متعهد شده است تا مزایای به اندازه سوابق سخت و زیان آور تایید شده کارگران بازنشسته برایشان مزایای همسان سازی درنظر بگیرد؛ به بیان دیگر در فاز نخست متناسب سازی که از مردادماه اجرا شد سازمان به بازنشستگان سخت و زیان آور تنها بابت سنوات ارفاقی مزایای پرداخت کرده بود؛ به عنوان مثال اگر کارگری با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه سخت و زیان آور تایید شده پیش از موعد بازنشسته شده بود؛ سازمان تامین اجتماعی فقط بابت ۱۰ سال یا ۵ سال سنوات ارفاقی امتیاز متناسب سازی می‌داد، اما طبق توافق جدید از حالا به بعد باید کل ۳۰ سال سابقه را در امتیازدهی این کارگران لحاظ کند.
صادقی که خود را منتقد نگاه حاکمیت‌های قبل و بعد از انقلاب به سازمان تامین اجتماعی و اموال آن می‌داند در توضیح این نقد خود می‌گوید: شک نداریم که در اجرای قانون متناسب سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین گروهی بودند که دولت برایشان منابع مالی درنظر گرفته است؛ لشگری‌ها و کشوری‌ها که همیشه کارگزاران حکومت‌ها بوده و هستند و دور از انتظار نیست که به وقت توزیع منابع و امکانات نورچشمی باشند، اما کمال بی انصافی در حق سازمان تامین اجتماعی جایی است که دولت و مجلس هر بار با تصویب قانونی به حساب درآمد‌های عمومی بر شمار بیمه شدگان این سازمان می‌افزایند بدون آنکه برای تامین منابع مالی آن‌ها برآوردی داشته باشند و جالب اینجاست که این طلب همیشه با تاخیر پرداخت شده است.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران نیز که در جلسات مربوط به افزایش مستمری و متناسب سازی حضور داشته است در این خصوص به اقتصاد۲۴ می‌گوید: بازبینی متناسب سازی به تایید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده و قرار است از ابتدای آذرماه اجرایی شود و تاثیر این بازبینی از انتهای آذر ماه که موعد پرداخت مستمری‌ها فرا می رسد خود را نشان خواهد داد.
این فعال صنفی کارگران بازنشسته که تاثیر پیگیری مستمر تشکل‌های متعدد بازنشستگی سراسر کشو و به ویژه کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را در به نتیجه رساندن این بازبینی‌ها موثر می‌داند در دنباله صحبت‌های خود می‌افزاید: پایان آبان ماه که موعد پرداخت مستمری‌های آبان می‌رسد آخرین باری است که مستمری‌های کارگران بازنشسته براساس دستور العمل قدیم متناسب سازی پرداخت می‌شود و از ابتدای ماه آینده که توافق جدید مبنای متناسب سازی قرار خواهد گرفت، مستمری بازنشستگان به صورت دیگری پرداخت خواهد شد.


بیشتر بخوانید: برای محرومان، از جایی غیر از پول بازنشستگان هزینه کنید


دهقانکیا می‌افزاید: وجه بارز تاثیر متناسب سازی که در سال ۹۹ برای مستمری‌های کارگران بازنشسته صورت گرفته این است که عواید این اتفاق تا ابد جزئی از درآمد پایه کارگران بازنشسته تلقی خواهند شد و مبلغشان همراه با افزایش‌های سالیانه‌ای که برای مستمری‌ها اتفاق می‌افتد، بیشتر خواهد شد.

منظور دهقانکیا اتفاقی است که اواخر دهه ۸۰ با اجرای قانون همسان سازی مستمری کارگران بازنشسته اتفاق افتاد؛ تحولی که در نوع خود باید آن را مرحله اول قانون متناسب سازی تلقی کرد؛ در سال اجرای این قانون مبلغی علاوه بر افزایش‌های سالانه به درآمد ثابت مستمری بگیران وقت اضافه شد، اما از افزایش این مبلغ در سال‌های بعد خبری نبود و تنها همان مبلغ اولیه به صوت ثابت به دریافتی آن‌ها اضافه می‌شد؛ بدیهی است در نتیجه نوسانات اقتصادی که طی این سال‌ها اتفاق افتاده ارزش این مبلغ ثابت تا چه اندازه ناچیز شده است.
منبع : https://eghtesaad24.ir/fa/news/85908

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی