ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بازنشستگان خواستار ترمیم مزد و مستمری هستند:

0

چرا به نامه اعضای کارگری شورایعالی کار توجه نمی‌شود؟

بازنشستگان می‌گویند: باید جلسه شورایعالی کار برگزار شده و مزد و مستمری ترمیم شود.

بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار ترمیم مزد و مستمری و جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی مزدبگیرانِ کارگری شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: براساس وعده‌های داده شده باید مزد و مستمری در نیمه دوم سال ترمیم شود و حالا که از قرار معلوم، اعضای کارگری شورایعالی کار، درخواست برای برگزاری جلسه فوق العاده داده‌اند، باید این مهم هرچه زودتر به انجام برسد.

اعضای کارگری شورایعالی کار در ۲۳ مهرماه، نامه‌ای به دبیرخانه این شورا ارسال کرده و خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار برای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران شده‌اند؛ طبق قانون، دو هفته بعد از دریافت این درخواست، باید جلسه فوق‌العاده برگزار شود.

حالا بازنشستگان می‌گویند: اگر این جلسه برگزار شود و حداقل مزد ترمیم شود، حداقل مستمری بازنشستگان نیز بهبود خواهد یافت و اکنون دو هفته سپری شده است.

این در حالیست که آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با بیان اینکه در همان ابتدای سال افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد و همچنین ترمیم ۵ درصدی آن در خردادماه با قانون مغایرت داشت؛ خواستار ترمیم مزد و افزایش مزد و مستمری براساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شد.

وی با بیان اینکه سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفندماه امروز بسیار رشد کرده گران شده؛ افزود: دولتی‌ها باید هرچه سریعتر نسبت به بهبود معاش کارگران و مزدبگیران که بسیاری از آن‌ها زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند، اقدام نمایند.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی