ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مشارکت مدنی و انواع آن:

0

مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

به گزارش ایبِنا، شرایط متقاضی تسهیلات مشارکت مدنی به این شرح است:

افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک مشارکت نمایند. در صورت ارائه مدارک مورد نیاز فراهم بودن شرایط اعطای تسهیلات می توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک قرار گیرند.

پس از دریافت تقاضای مشتری، با توجه به موضوع معامله که یکی از موارد ذیل است:

مشارکت مدنی در امور بازرگانی (داخلی- صادرات – واردات)
مشارکت مدنی ساختمانی، مسکن انفرادی، ویژه اشخاص حقیقی
مشارکت مدنی ساختمانی، مجتمع سازی، ویژه اشخاص حقیقی
مشارکت مدنی ساختمانی، مجتمع سازی، ویژه اشخاص حقوقی

برگ درخواست حسب مورد در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا برگ مذکور را در دو نسخه با کمال دقت تکمیل و پس از امضاء همراه مدارک مورد لزوم به بانک تسلیم نماید.

امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست تسهیلات بایستی مطابق نمونه امضای مسلم الصدور وی بوده و به گواهی شعبه برسد.

منبع : http://www.ibena.ir/news/119179

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی