ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

دلیل تفاوت حقوق بازنشستگان چیست؟

0
حداقل دستمزد، علت حقوق کم برخی بازنشستگان تامین اجتماعی است.

کارگرآنلاین|ابوالحسن قورچیان، سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البر با اشاره به تفاوت بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حق بیمه بعضی از بازنشستگان در دو سال آخر توسط بعضی کارفرما‌ها به صورت حداقل دستمزد پرداخت می‌شود و از آنجا که حقوق بازنشستگی براساس حق بیمه دو سال آخر اشتغال افراد محاسبه می‌شود، حقوق بازنشستگی این افراد کمتر از بقیه واریز می‌شود.

سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البرز گفت: درحال شناسایی افراد واجد شرایط دریافت بیمه کارگری هستیم.

منبع : راهبرد معاصر

https://kargaronline.ir/fa/news-details/236086از

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی