ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

جایگاه هریک از نمادهای بیمه‌ای درکجای تابلوهای بورس وفرابورس قرار دارد؟

0

درحال حاضر۲۶ شرکت فعال در بازار سرمایه وجود دارد که ۶ شرکت دربازار بورس و ۲۰ شرکت در بازار فرابورس فعال هستند .

چابک آنلاین، بهاره جرباشی، دراین بررسی مشخص شدکه از ۲۶ شرکت بیمه ای فعال در بورس وفرابورس،نماد ۸ شرکت در بازارپایه زرد فرابورس قراردارد.

همچنین از ۶ شرکت بیمه ای فعال در بازار بورس، شرکت های بیمه ای البرز و آسیا درتابلوی اصلی بازار اول بورس وشرکت های بیمه ملت،پارسیان و دانا در تابلوی فرعی بازار اول بورس و شرکت بیمه ما،در بازاردوم بورس قراردارند.

براساس همین گزارش، جایگاه  ۶ شرکت بیمه ای، نوین، زندگی خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، دی و اتکایی ایرانیان دربازار اول فرابورس است.

همچنین شرکت تازه تاسیس بیمه زندگی باران نیز در بازار سوم فرابورس فعال است.

photo_2020-10-06_14-31-25

منبع : http://www.chabokonline.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی