ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ازدیاد برداشت نفت چیست؟

0

خبرگزاری میزان-به مجموعه عملیات و تکنیک‌های که منجر به افزایش برداشت از میادین نفتی می‌شود، ازدیاد برداشت گفته می‌شود.

خبرگزاری میزان – ازدیاد برداشت به مجموعه عملیات و تکنیک هایی که منجر به افزایش برداشت نفت از میادین نفتی که به طور معمول هزینه بیشتری دارد، ازدیاد برداشت نفت می گویند.

روش های ازدیاد برداشت از میادین نفتی عبارتند از آب رویی، روش گرمایی، روش شیمیایی و  روش امتزاجی که در نهایت منجر به افزایش فیزیکی فشار به مخازن برای جابجایی نفت به سمت مخزن نفتی صورت می گیرد.

این روش علاو بر برداشت نفت از میادین منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری و برداشت مناسب از میادین گازی و نفتی می شود.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/658132

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی