ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اقتصاد اشتراکی چیست؟

0

خبرگزاری میزان-اقتصاد اشتراکی به شرایطی گفته می شود که افراد و شرکت های می توانند دارایی خود که شامل تجهیزات و ملک است، را اجاره دهند.

خبرگزاری میزان – اقتصاد اشتراکی به شرایطی گفته می شود که افراد می تواند بخشی و یا تمام دارایی های خود را به به شخص یا شرکت اجاره دهند و از این طریق درآمدزایی کنند.

این شکل از کسب درآمد که فرد یا شرکت زحمت زیادی را برای آن نمی کشند مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و بسیاری از نبود نظارت بر قیمت گذاری و توانایی برای دور زدن شبکه مالیات در این گونه مالیات انتقاد کرده اند.

برای نمونه از این گونه از قراردها می توان به اجاره ویلا و منازل و استفاده از تجهیزات صنعتی اشاره کرد و منبع رسمی برای قیمت گذاری در این بخش وجود ندارد.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/656690

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی