ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

یوزانس چیست؟

0

خبرگزاری میزان-یوازنس به معنی مهلت و زمان پرداخت برای پرداخت هزینه فناوری و تجهیزات دریافت شده اطلاق می شود.

خبرگزاری میزان – یوزانس در لغت به معنی فرصت و مهلت برای قیمت فناوری و هزینه تجهیزات دریافت شده در زمان مشخص است، به عبارت دیگر اسناد مدت داری که برای پرداخت که برای هزینه حمل کالا توسط بانک ارسال می شود را یوزانس گویند.

یوزانس نوعی از مهلت پرداخت از سوی فروشنده به خریدار است تا بتواند در زمان مناسب تامین اعتبار کند، به عبارت دیگر زمانی که موسسه ای حاضر به قبول معامله یوزانس نمی کند بانک یا موسسه مالی وارد چرخه این دادو سند می شود و وجه فروشنده را می پردازد و در زمان سر رسید اصل مبلغ را از خریدار دریافت کند.

طبق آخرین دستور العمل بانک مرکزی در حال حاضر اعتبارات اسنادی یوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا یکسال قابل افتتاح هستند.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/656693

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی