ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

شاخص قیمت مصرف‌کننده به چه معناست؟

0

خبرگزاری میزان-شاخص قیمت مصرف‌کننده به طور کلی برای سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی به کار برده می شود.

خبرگزاری میزان – شاخص قیمت مصرف‌کننده معیاری برای سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی، مانند حمل و نقل، غذا و مراقبت‌های درمانی است.
به عبارتی شاخص قیمت مصرف‌کننده با توجه به تغییرات قیمت برای هر مورد در سبدِ از پیش تعیین شده‌ی کالا‌ها و میانگین گرفتن از آن‌ها محاسبه می‌گردد.
همچنین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی به کار گرفته می‌شود و یکی از متداول‌ترین آمار و ارقام برای شناسایی دوره‌های تورم یا کاهش نرخ تورم است.
به طور کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده میانگین تغییر قیمت‌هایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند که مصرف‌کنندگان باید برای سبد کالا‌ها و خدمات پرداخت کنند و به طور معمول تورم نامیده می‌شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده وظیفه سنجش سطح قیمت کل در یک اقتصاد و در نتیجه اندازه‌گیری قدرت خرید واحد ارزی یک کشور را دارد.
برای محاسبه این شاخص از میانگین وزنی قیمت کالا‌ها و خدماتی که تقریبا برابر با الگو‌های مصرفی فرد است استفاده می‌شود.
منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/656259

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی