ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تراز مثبت بیمه پاسارگاد در دو دوره:

0

تراز مالی شرکت بیمه پاسارگاد طی دو دوره عملکرد همچون یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه امسال و نیز از ابتدای سال مالی جاری تا پایان مرداد ماه مثبت ارزیابی می شود.

عملکرد یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۵٫۳۱

بر اساس این گزارش، صدور حدود سه میلیون و ۴۹۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۹۱۱ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال خسارت به بیمه گذاران ماحصل فعالیت این شرکت طی ماه گذشته به شمار می رود.

دوره یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۵٫۳۱
حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
۳٫۴۹۵٫۲۱۶ ۱۰۰ ۹۱۱٫۷۷۸ ۱۰۰

رشته بیمه ای زندگی اندوخته دار طی فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد در دومین ماه از فصل تابستان حدود دو هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال از مبلغ کل صدور حق بیمه و بالغ بر ۲۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از مبلغ کل خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد را محقق ساخته است.

دوره یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۵٫۳۱
شرح حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار ۲٫۳۱۵٫۹۸۳ ۶۶ ۲۸۰٫۳۰۰ ۳۱

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹٫۰۵٫۳۱   

“بپاس” از ابتدای سال مالی جاری تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده ایت و حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخته است.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا  تاریخ ۹۹٫۰۵٫۳۱
حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
۱۶٫۹۹۶٫۸۸۶ ۱۰۰ ۳٫۶۰۰٫۴۴۱ ۱۰۰

در پایان این گزارش می افزاید، رشته بیمه ای زندگی اندوخته دار طی پنج ماهه ابتدای امسال همچون ماه گذشته سهم موثری در عملکرد این دوره “بپاس” در اختیار دارد. به گونه ای که، رشته بیمه ای مذکور حدود ۵۹ درصد از مبلغ کل صدور حق بیمه و ۳۲ درصد از مبلغ کل خسارت پرداختی این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹٫۰۵٫۳۱
شرح حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار ۱۰٫۰۴۸٫۶۶۵ ۵۹ ۱٫۱۴۹٫۲۷۷ ۳۲

منبع : https://pasargadinsurance.ir

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی