ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تبانی در قیمت گذاری چیست؟

0
خبرگزاری میزان-به اقدامات مشترک چند تولیدکننده بزرگ به منظور تسلط بر بازار و فرار از قوانین صورت می گیرد؛ تبانی در قیمت گذاری گویند.

خبرگزاری میزان – به اقدامات مشترک چندین تولیدکننده بزرگ که به منظور تسلط برای قیمت گذاری و نحوه توزیع کالا مربوط است، تبانی در قیمت گذاری گفته می شود.

در شرایط تبانی در قیمت گذاری فروشندگان اجازه کاهش قیمت را نمی دهند و در این میان مصرف کننده با زیان مواجه می شود.

از تبانی قیمت گذاری نیز در زمانی که انحصار در بازار موجود دارد، استفاده خواهد بدین منظور با اقدام مشترک در قیمت گذاری شرایط را برای ورود تولیدکننده جدید به بازار سخت می کنند و بازار کشور مقصد را حفظ خواهند کرد.

دولت با نظارت بیشتر و حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند این اقدام مشترک که علیه منافع مصرف کننده صورت می گیرد را به چالش بکشد.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/654748

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید