ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا در فیش های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اثری از همسان سازی و افزایش مزایای مزدی نیست؟!

0

در تماس با ایلنا طرح شد؛

چرا در فیش های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اثری از همسان سازی و افزایش مزایای مزدی نیست؟!

کارگران بازنشسته می گویند: فیش های حقوقی که صادر شده مشابه ماه قبل است.

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا از فیش های حقوقی صادر شده برای مردادماه انتقاد کردند.

به گفته این کارگران، در فیش های حقوقی صادره که قابل دستیابی و رویت است، نشانی از همسان سازی و افزایش مزایای مزدیِ وعده داده شده نیست؛ فیش های مردادماه دقیقاً مشابه ماه قبل یعنی تیرماه است این در حالیست که مسئولان تامین اجتماعی وعده داده بودند با اجرای همسان سازی و افزایش مزایای مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری در مردادماه افزایش خواهد یافت.

بازنشستگان که انتظار حدود ششصد تا هفتصد هزار تومان افزایش در فیش های حقوقی مردادماه را داشتند، حالا از صدور فیش ها انتقاد می کنند و می گویند: چرا تامین اجتماعی تا این لحظه به قرارها و وعده ها عمل نکرده است؟!

صدور فیش ها بدون اعمال تغییرات افزایشی، موجب نگرانی بازنشستگان کارگری شده است؛ این بازنشستگان پنج ماه تمام انتظار کشیده اند تا مستمری آنها افزایش یابد و با اجرای همسان سازی و افزایش مزایایی مانند حق مسکن و بن خواربار، به دو میلیون و هشتصد هزار تومانِ سایر بازنشستگان برسد.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید