ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ترانشیپ چیست؟

0

خبرگزاری میزان- ترانشیپ ترکیبی از دو یا چند ترانزیت است که بسته به هدفی که در نظر گرفته می‌شود متفاوت است.

خبرگزاری میزان ـ برخی از تجار برای اینکه در هزینه نقل و انتقال کالا به صورت مستقیم به یک کشور صرفه جویی کنند یا تحریم‌هایی که علیه کشور مقصد وجود دارد را دور بزنند از ترانشیپ استفاده می‌کنند.

ترانشیپ ترکیبی از دو یا چند ترانزیت است که بسته به هدفی که در نظر گرفته می‌شود متفاوت است.

در این حمل و نقل کالا تحت نظر گمرک از یک وسیله حمل نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی منتقل می‌شود و نیازی به اظهار مجدد برای ترانزیت‌های بعدی مربوط به ترانزیت اولیه نیست.

در ترانشیپ می‌توان با وارد کردن قبض انبار جدید، گمرک میانی و گمرک مقصد، شماره سریال و کوتاژ گرفت و در بیشتر مسیر می‌توان از یک وسیله نقلیه به جای چند وسیله استفاده کرد.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/643142

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید