ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

توضیحات بیمه پاسارگاد برای پاداش سنگین هیات مدیره:

0

شرکت بیمه پاسارگاد با انتشار توضیحاتی پیرامون خبر” پاداش ۱/۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت‌مدیره بیمه پاسارگاد در سال ۱۳۹۸” به این خبر واکنش نشان داد.

بخوانید:پاداش ۱/۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت‌مدیره بیمه پاسارگاد در سال ۱۳۹۸

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2131363

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی