ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

پاداش ۱/۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت‌مدیره بیمه پاسارگاد در سال ۱۳۹۸

0
«نود اقتصادی» کسب اطلاع کرد+سند:

پاداش ۱/۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت‌مدیره بیمه پاسارگاد در سال ۱۳۹۸

۵ عضو هیئت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد طی سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یا به عبارتی هر نفر ۳۶۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند.

به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی بیمه پاسارگاد، مجموع پاداش دریافتی ۵ عضو هیئت‌مدیره این شرکت بیمه‌ای طی سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یا به عبارتی هر نفری ۳۶۰ میلیون تومان بوده است.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2131287

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی