ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

شرکتهای بورسی الزامی به واریز سود از طریق سجام ندارند:

0

ارائه پیشنهاد در شورای عالی بورس.

نماینده اتاق ایران در شورای عالی بورس با بیان این که شرکتهای بورسی فعلا الزامی برای واریز سود مجامع خود از طریق سامانه سجام ندارند، گفت: این موضوع را در جلسه آینده شورای عالی بورس مطرح می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ تعداد ۸۲ هزار نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «عدم واریز سود مجامع بورس توسط سامانه سجام»،«چرا با سجام، شاهد سبک قدیمی در پرداخت سود هستیم؟»،«واریز سود مجامع شرکت‌های بورسی توسط سامانه سجام» و «پرداخت سود توسط سجام صورت گیرد» خواهان پیگیری خبرنگار فارس و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

در این زمینه خبرنگار فارس از حسین سلاح ورزی نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی بورس در مورد لزوم واریز سود مجمع شرکتهای بورسی از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران بر اساس پویش ۸۲ هزار امضایی در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس پرسید،‌ که وی پاسخ داد: الان الزامی برای شرکتهای بورسی مبنی بر وارزی سود سهام از طریق سجام وجود ندارد. به همین خاطر بعضی از شرکت‌ها مثل سرمایه گذاری ملت از طریق سجام توزیع سود می‌کنند ، بسیاری هم خیر.

سلاح ورزی در مورد این که آیا باید مقررات جدید برای الزام ناشران و شرکتهای بورسی به وارزی سود سهامداران از طریق سجام وجود دارد،‌گفت: این مساله را هفته آینده در شورای عالی بورس مطرح می‌کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگان ایران و نماینده اتاق بازرگانی در شورای الی بورس همچنین در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: امروز در شرکت سپرده‌گذاری گزارش شد که زیرساخت مناسب برای واریز سود مجامع بورس از طریق سامانه #سجام فراهم شده است.

از طریق شورای عالی بورس پیگیری خواهیم کرد که به زودی همه شرکت‌ها ملزم به واریز سود سهامداران از این مسیر بشوند.


توئیت سلاح ورزی

منبع : https://www.farsnews.ir/news/13990310001033

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی