ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای کارگران وظیفه چه کسی است؟

0

درباره قوانین مربوط به تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای کارگرانی که محل اسکان شان تا محل کار فاصله زیادی دارد، بیشتر بدانید.

به گزارش خبرنگار  حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مفهوم ایاب و ذهاب مشخص است و برای رفت و برگشت به محل کار پرداخت می شود و در قانون کار نیز الزامی به پرداخت مبلغ ایاب و ذهاب نیست.

طبق ماده ۱۵۲ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌هایی که دور هستند و وسیله نقلیه عمومی برای مسیر کارگاه تکافو نمی‌کند، به تأمین وسیله نقلیه مناسب مکلف شده‌اند.

حال چنانچه در محلی که شما در مأموریت هستید و از محل اسکان تا محل کار فاصله زیاد باشد، کارفرما مکلف به تأمین وسیله نقلیه است، اما چنانچه در محل اصلی کار پرداخت هزینه ایاب و ذهاب توافق و یا عرف شده باشد نباید قطع شود.

باید توجه داشت که مدت قرارداد کار و شرایط کارگاه نیز در پرداخت این مبلغ می‌تواند تأثیر داشته باشد.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/7292209

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی