ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تورم دوباره صعودی شد:

0
هرچند مرکز آمار ایران می‌گوید منحنی شاخص تورم در بهمن‌ماه امسال کاهشی بوده و نرخ تورم سالانه از ۳۸٫۶درصد در دی‌ماه با ۱٫۶درصد کاهش به ۳۷درصد رسیده اما نکته قابل تامل این است که نرخ تورم ماهانه که در دی‌ماه نسبت به آذرماه به ۸دهم درصد رسیده بود، در بهمن‌ماه امسال دوباره صعودی شده و به ۱٫۱درصد رسیده. به‌نظر می‌رسد این رویداد تداوم روند کاهش نرخ تورم را ، در ماه‌های آینده با مقاومتی جدی مواجه خواهد کرد.

به گزارش (Banker)، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته وعده داده بود: نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲۰درصد کاهش خواهد یافت. البته حتی با فرض تحقق این وعده، اقتصاد ایران همچنان با نرخ تورم بالا در بین کشورهای جهان مواجه خواهد شد. پیش‌بینی کسری بودجه دولت در سال آینده به میزان دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان و احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی از یک سو و سبقت گرفتن نرخ رشد پایه پولی نسبت به نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر با چاشنی شکننده بودن ثبات فعلی بازار ارز، ازجمله گزاره‌هایی است که خطر افزایش نرخ تورم را در میانه سال آینده تقویت می‌کند. البته بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از ابزار عملیات بازار باز که تاکنون در ۴مرحله به نتیجه نرسیده، نرخ سود بین بانکی را کاهش و از روند فزاینده نرخ نقدینگی جلوگیری کند.

ادامه مسیر کاهش تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت امسال به بعد روند نزولی را تجربه کرده و از ۵۲٫۱درصد به ۲۵درصد در بهمن‌ماه و نرخ تورم سالانه هم با فاصله چندماهه از ۴۲٫۷درصد در شهریور به ۳۷درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته است. برآوردهای مرکز آمار، در شرایطی که آمارهای بانک مرکزی کماکان کتمان می‌شود، نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه بهمن‌ماه در مناطق شهری ۱٫۲درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۵٫۱درصد و نرخ تورم سالانه هم ۳۶٫۵درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه یک‌ماه مانده به پایان سال‌جاری در مناطق روستایی ۷دهم درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۴٫۴درصد و نرخ تورم سالانه هم ۴۰٫۱درصد برآورد شده که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه نقاط روستایی از نقاط شهری همچنان بیشتر است.

تورم ماهانه خوراکی‌ها معکوس شد
نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، هم در کل کشور و هم نقاط روستایی و شهری، که در دی‌ماه منفی شده بود، در بهمن‌ماه دوباره صعودی شده، هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور از ۲۴درصد در دی ماه به ۱۹٫۷درصد و در مناطق شهری از ۲۴درصد به ۱۹٫۶درصد و در نقاط روستایی از ۲۴٫۳درصد به ۲۰٫۱درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. این روند در منحنی نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به اضافه دخانیات هم مشاهده می‌شود، به‌نحوی که نرخ تورم سالانه این گروه در کل کشور از ۵۲٫۱درصد به ۴۷٫۹درصد، در مناطق شهری از ۵۲٫۴درصد به ۴۸٫۱درصد و در نقاط روستایی هم از ۵۱٫۳درصد به ۴۷٫۲درصد رسیده است.

این گزارش می‌افزاید در بهمن‌ماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز ۱٫۱درصد منفی بوده درحالی‌که شاخص قیمت سبزی رشدی ۴درصدی را تجربه کرده است. در بین گروه‌های غیرخوراکی، نرخ تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل بیشترین رشد را داشته و در بهمن نسبت به دی‌ماه به ۴٫۳درصد رسیده است.

منبع : http://banker.ir/p

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی