ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

عملکرد ضعیف مدیریت بحران استان در حوادث مترقبه:

0
دانشجو گزارش می‌دهد

برف و زلزله گرفتاری این روز‌های گیلانی‌ها / عملکرد ضعیف مدیریت بحران استان در حوادث مترقبه .

هر چند زلزله امروز در استان گیلان خسارتی جانی نداشت و فقط به چند خانه خسارت جزئی وارد شد؛ اما مشکلات ناشی از بارش برف همچنان در این استان برقوت خود باقی است.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی