ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ادغام یارانه معیشتی و خانوار حرکت در مسیر عدالت نسبی بود:

0
در گفتگو با دانشجو بیان شد؛

حسینی: ادغام یارانه معیشتی و خانوار حرکت در مسیر عدالت نسبی بود / دولت یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به یک کاسه کردن یارانه معیشتی و خانوار، گفت: به دلیل عاجز بودن دولت در تشخیص درست پرداخت یارانه معیشتی، ما امروز چاره‌ای نداریم جز اینکه بدین شکل به سمت یک عدالت نسبی حرکت کنیم.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی