ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

۳۱ شرکت زیرمجموعه شستا دارای زیان انباشته هستند:

0
«نود اقتصادی» بررسی کرد + جدول.

۳۱ شرکت زیرمجموعه شستا دارای زیان انباشته هستند

از بین ۱۷۸ شرکت اصلی، صورت مالی ۵۳ شرکت بخش سیمان از دسترس عمومی خارج شده و از ۱۲۵ شرکت دارای صورت مالی نیز، ۳۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که چند شرکت نیز در حال تصفیه هستند.

به گزارش «نود اقتصادی» شستا از جمله غول‌های اقتصاد ایران است که متشکل از ۱۷۸ شرکت اصلی و ۹۶ شرکت‌ فرعی است که علی‌رغم همه ادعاها، به واسطه کنترل آن توسط مدیران دولتی، عملکرد این مجموعه چندان شفاف نیست، به‌طوریکه بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد از بین ۱۷۸ شرکت اصلی، صورت مالی ۵۳ شرکت بخش سیمان از دسترس عمومی خارج شده و از ۱۲۵ شرکت دارای صورت مالی نیز، ۳۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که چند شرکت نیز در حال تصفیه هستند.

نکته جالب‌توجه اینکه شرکت‌های شستا دقیقا در حوزه‌هایی دارای زیان انباشته هستند که زمینه فعالیت آنها همچون پتروشیمی و قیر و … صادرات‌محور بوده و همین صنایع در بخش خصوصی جزء صنایع سودآور کشور به ویژه پس از جهش ارزی بوده‌اند.

قابل ذکر است طی سال‌های اخیر میانگین سود سالانه پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه شستا به سازمان تامین اجتماعی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم برای فعالیت ۲۷۴ شرکت (۱۷۸ شرکت اصلی و ۹۶ شرکت فرعی) رقم ناچیزی است.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2127782

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی