ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

به مرگ گرفته که به تب راضی شویم:

0

علی خدایی:

رسانه ملی تریبون عوامفریبی‌های فردی شده که جایگاه قانونی در کشور ندارد/ دولت با ۱۵ درصدِ لایحه بودجه به مرگ گرفته که به تب راضی شویم/ در جیب کارگران چیزی برای کسب رأی و محبوبیت نمانده است!

خدایی به تشریح حاشیه‌های مذاکرات مزدی و ترفندهای اخیر کارفرمایان می‌پردازد؛ ترفندهایی که در صداو سیما درباره آن پروپاگاندا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مزد امسال، حاشیه بسیار دارد؛ از تلاش‌ها برای به کرسی نشاندن دستمزد منطقه‌ای و صنفی گرفته تا پروپاگاندا برای ترساندن مخاطبان از اثرات تعدیلی افزایش دستمزد. علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در ارتباط با این حاشیه‌ها می‌گوید: امسال در شرایطی به استقبال تعیین دستمزد می‌رویم که شاهد سقوط آزاد قدرت خرید مزد و حقوق بگیران دولتی و‌ خصوصی در یکی از پرچالش‌ترین سالها از نظر اقتصادی هستیم و دولت و سازمان برنامه و بودجه، شوربختانه رقم غیرمنطقی و غیرعلمی ۱۵درصد را برای افزایش دستمزد در نظر گرفته و در بیش از یک ماه اخیر، این رقم ناکافی، تبدیل به سوژه رسانه‌ها گردیده است. دولت با روشی تکراری طی چندساله اخیر با طرح این اعداد با همکاری رسانه‌ها و همراهی عده‌ای از به ظاهر نمایندگان کارگری و مردم، سعی در پایین آوردن توقعات و راضی کردن به عدد دلخواه خود است.

او تاکید می‌کند: ضرب‌المثل بسیار قدیمی را فراموش نکنیم: به مرگ بگیریم که به تب راضی شوند.

خدایی در ادامه به تشریح ترفندها می‌پردازد: عده‌ای از کارفرمایان با همکاری مثلاً خیریه‌ای از اصفهان تمام تلاش خود را برای طرح موضوع حاشیه‌ای تحت عنوان مزد منطقه‌ای و اشتغال روستاییان به کار برده‌اند و برخی کانون‌ها و اتاق‌های کارفرمایی نیز این‌بار پشت این خیریه پنهان شده‌اند و فضای رسانه‌ای کشور را از موضوع اصلی افزایش مزد منحرف کرده‌اند. اما از ناکام ماندن تلاش این خیریه در به کرسی نشاندن این طرح پوچ همین بس که علیرغم بسیج تمام نیروها، در کمیته مزد تعیین حداقل مزد ملی به تصویب رسید و در شورایعالی کار نیز این اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه می‌دهد: اما نکته اینجاست که با وجود مشکلات عدیده‌ی معیشتی کارگران، صداوسیما دو سال پیاپی در همین مقطع به این فرد تریبون می‌دهد تا عوامفریبی‌هایش را از رسانه ملی مطرح کند؛ آنهم به فردی که هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد و خود کارآفرینِ خوانده‌ای‌ست که استثمار کارگران و دور زدن قانون را جزو افتخارات خود می‌داند.

تولید را جور دیگر حمایت کنید!

خدایی در ادامه به حاشیه‌های دیگر می‌پردازد: وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی و عده‌ای از نمایندگان مجلس در اظهار نظراتی راجع به دستمزد، توان پرداخت کارفرمایان را مورد توجه قرار داده و به نحوی با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، به طور ضمنی کارزار تعیین مزد را با چماق تکراری تعطیلی بنگا‌ه‌ها و اخراج کارگران آغاز کرده‌اند؛ این درحالیست که از بین رفتن قدرت خرید حقوق بگیران یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی کشور است. در شرایطی که امکان صادرات نداریم سوال اینجاست که  این تولیداتی که از آن دم می‌زنید را چه کسی قرار است بخرد؟!

نماینده کارگران در جلسات مزدی تاکید می‌کند: واحدهای تولیدی نه ‌به خاطر افزایش دستمزد بلکه به خاطر سیاست‌ها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل می‌شوند که متاسفانه مسببین این شرایط بیش از همه داعیه حمایت از تولید دارند.

او ادامه می‌دهد: آقایان نماینده حمایت از تولید را با اصلاح قوانین بانکی، گمرکی، مالیاتی و مبارزه با فساد انجام دهید! در جیب کارگران و از قوانین کار و تامین اجتماعی چیزی برای کسب رأی و محبوبیت باقی نمانده است!

خدایی در پایان خطاب به دولتی‌ها می‌گوید: آیا به پیامدهای اجتماعی گسترش فقر ناشی از عدم افزایش منطقی مزد که اکنون نیز گریبان‌گیرمان شده، خوب اندیشیده‌اید؟!

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی