ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تعاریف بیمه:

0
 1. بیمه عمر یعنی چی؟

بیمه عمر یا بیمه زندگی؛ قراردادی است که به موجب آن بیمه گذار متعهد است تا در سر رسیدهای معین حق بیمه را پرداخت نموده و بیمه گر نیز متعهد است تا در صورت فوت و یا حیات شخص بیمه شده (بسته به نوع بیمه نامه) سرمایه بیمه را به صورت یکجا یا مستمری به ذینفعان بیمه نامه بپردازد.

 1. بیمه نامه چیست؟

قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای بیمه گر است که شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری بوده و بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک قرارداد می باشد)  و ضمائم احتمالی آن، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد منعقد می گردد.

در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار شخصی واحد نباشند، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ایکه اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار بیمه نامه، ضروری است و در غیر این صورت، بیمه نامه باطل است.

۳٫ بیمه گر کیست؟

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) می باشد که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرد.

۴٫ بیمه گذار کیست؟

شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

۵٫ بیمه شده کیست؟

شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و حوادث فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضع سلامتی و شغل او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهند.

۶٫ ذینفع  کیست؟

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده است و در حقیقت منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.

** در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده، وراث قانونی ایشان و در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت حیات بیمه شده، خود شخص بیمه شده به عنوان ذینفع تعیین می گردند.

۷٫ حق بیمه چیست؟

وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد. (در بیمه های عمر اشکال مختلفی برای پرداخت آن اعم از یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و اقساط ماهانه، وجود دارد. در همه انواع بیمه ها، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای جاری شدن تعهدات بیمه گر است و در واقع بدون پرداخت حق بیمه، تعهدی برای بیمه گر وجود ندارد و بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است.)

۸٫ سرمایه بیمه چیست؟

وجهی است که به عنوان منافع، در بیمه نامه به طور کامل مشخص شده و به اقتضای تحقق ریسکی که در آن پیش بینی شده، اعم از فوت یا حیات، پرداخت می شود. سرمایه بیمه عمر به دو صورت یکجا و یا مستمری قابل پرداخت بوده که به شکل های مختلفی مانند ثابت یا افزایشی تعیین و تعریف می شود.

۹٫ سرمایه بیمه فوت  و حیات چیست؟

سرمایه بیمه فوت: عبارت است از مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای (با  احتساب تعدیلات) و اندوخته سرمایه گذاری تشکیل شده تا زمان فوت. سرمایه بیمه حیات: عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه.

 

۱۰٫ اندوخته سرمایه گذاری چیست؟

مبلغی است که هر ساله پس از کسر حق بیمه پوششهای بیمه ای و سایر هزینه ها از حق بیمه پرداختی بیمه گذار، تشکیل و با اندوخته سرمایه گذاری دوره های قبل، و همچنین تخصیص سود روزشمار انباشته می گردد.

۱۱٫ ارزش بازخریدی چیست؟

بازخرید راهی است برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.

مقررات با خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود که دارای اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قراردارد کسر می شود.
ارزش بازخرید بیمه عمر و تأمین آتیهدر سالهای اول تا پنجم به علت کسورات بیمه و هزینه های بیمه گری کمتر از مبلغ پرداخت شده می باشد و در سال ششم و بعد از آن معادل ۱۰۰درصد اندوخته سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های وصول نشده خواهد بود.

۱۲٫ بیمه نامه معوق چیست؟

به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط براینکه اندوخته بیمه نامه روند کاهشی داشته و صفر نباشد.

۱۳٫ بیمه نامه معلق چیست؟

به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، معوق بوده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه به صفر رسیده باشد (در حالات خاصی نظیر شرایط جنگ، پوششهای بیمه ای، بدون توجه به نحوه پرداخت حق بیمه و اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه،معلق خواهد شد.)

۱۴٫ ریسک های تحت پوشش کدامند؟

فوت ناگهانی و غیر منتظره: (ریسک فوت): این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی و معنوی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی نیز قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به طبع آن اجتماعی قرار می گیرد.
طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات): در مقابل خطر فوت این خطر قراردارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

۱۵٫ شرایط سنی آزمایشات پزشکی چه مقدار است؟

پیشنهاد ارایه شده از طرف نمایندگان و مشاورین فروش و تائید آن توسط پزشک معتمد شرکت بیمه و تائید آن توسط کارشناس صدور بیمه نامه اساس قرارداد را تشکیل می دهد.

در صورت نیاز به آزمایش پزشکی به تشخیص پزشک معتمد بیمه پاسارگاد کلیه هزینه های مربوط به آزمایش پزشکی در صورت صدور بیمه نامه به عهده بیمه پاسارگاد خواهد بود.

اگر نیاز به تست سلامت و آزمایش پزشکی داشته باشید :

۱- یک معرفی نامه برای حضور در مرکز پزشکی برایتان صادر می شود.
۲- پک صادر شده را به همراه کارت ملی به مرکز پزشکی مراجعه می نمایید و تمام آزمایشات شما به رایگان انجام می شود.
۳- پزشکان معتمد جواب آزمایشات شما را به همکاران ما و سپس به شرکت بیمه پاسارگاد ارسال می کنند.

مدت زمان انجام آزمایشات ۲۰ دقیقه می باشد.

موارد آزمایش : معاینات کامل، آزمایش خون، آزمایش ادرار، آزمایش نوار قلب و رادیولوژی قفسه سینه می باشد.

بعد از اینکه پزشکان نظر خود را ارائه کردند:
** اگر در سلامتی کامل باشید: بدون هیچ تغییری بیمه نامه برای شما ارسال خواهد شد.
** اما اگر در بعضی از آزمایشات نتایج مطلوب نباشد: ممکن است که اضافه نرخ بگیرید.

یعنی: کسورات بیمه افزایش می یابد و یا ضریب سرمایه فوت و یا حادثه کم می شود.

 

 1. شرایط سنی تهیه بیمه نامه چه مقدار است؟

بیمه شده می تواند از بدو تولد تا ۶۵ سالگی بیمه عمر گردد. حداقل مدت بیمه نامه ۵ سال است. مجموع سن بیمه شده بعلاوه مدت بیمه نامه حداکثر ۷۰ سال می باشد. مثلا کسی که ۳۰ سال سن دارد می تواند تا ۷۰ سالگی یعنی معادل ۳۰ سال بیمه شود.

 1. شرایط سنی خانواده را برای چه می پرسید؟

اساس قرارداد پرسش هایی است که درون پرسشنامه مطرح شده و هر یک از سوالات مطرح شده در نرخ حق و ضریب فوت بیمه تاثیر گذار می باشد. مثلا سلامت یا عدم سلامت اعضای درجه یک خانواده از نظر وراثتی از طرف پزشک معتمد بیمه پاسارگاد بررسی و ضریب فوت متناسب با آن پیشنهاد می شود.

 1. اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود؟

برای رفاه حال بیمه گذاران محترم امکان پرداخت اینترنتی در دسترس می باشد. مشتریان می توانند با مراجعه به آدرس پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه عمر  به بخش پرداخت اینترنتی قبوض وارد شده و از طریق کارت های اعتباری بانکی عضو شتاب حق بیمه های خود را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است شناسه قبض و پرداخت که بر روی دفترچه اقساط حق بیمه درج شده و هر قسط منحصر به فرد است و این شناسه ها را باید بدون خط فاصله در کادر مورد نظر درج گردد. پس از درج شناسه ها و ورود به بخش پرداخت، اطلاعات عمومی بیمه نامه مشتری و اطلاعات قسط مورد نظر در کادر پایین نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه پرداخت اطلاعات مربوط به مشخصات کارت بانکی ظاهر می شود و برای پرداخت اینترنتی داشتن رمز اینترنتی کارت ( رمز دوم ) ضروری است.

همچنین می توانید فایل راهنمای پرداخت اقساط بیمه عمر را دانلود و مشاهده بفرمایید

 

۱۹٫آیا می توان حق بیمه را به صورت سالیانه و یا یکجا پرداخت نمود؟

بله در این صورت هیچ هزینه ای بابت تقسیط حق بیمه کسر نخواهد شد و بیمه گذار سود بیشتری را به خاطر بهره مندی از سود روز شمار به دست خواهد آورد.

 1. درصورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود ؟

با توجه به ماهیت بلند مدت بیمه های عمر انفرادی و لزوم پیگیری اقساط بیمه گذاران و همچنین مطابق مفاد و شرایط عمومی بیمه نامه، اقساط بایستی در سررسیدهای مندرج در دفترچه اقساط پرداخت گردد. به عنوان یک اصل کلی جاری شدن پوشش بیمه ای در کلیه بیمه ها منوط به وصول حق بیمه در ابتدای دوره پوشش می باشد.

تعویق در پرداخت حق بیمه موجب تغییر وضعیت بیمه نامه به حالت “حق بیمه معوق” شده و طبیعتآ اولین اثر معوق شدن حق بیمه بیمه نامه، قطع پوشش بیمه ای برای بیمه شده و محرومیت استفاده کنندگان از منافع بیمه ای خواهد بود. عدم پرداخت حق بیمه در مرحله اول منجر به ” حق بیمه معوق ” و در مرحله دوم منجر به ” معلق شدن ” بیمه نامه شده و در نتیجه پوشش های بیمه نامه مذکور از اعتبار ساقط می گردد.

شرایط یک بیمه نامه عمر با حق بیمه معوق به شرح زیر است :

 • روش پرداخت ماهانه : اگر ۳ ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
 • روش پرداخت سه ماهه : اگر ۵ ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
 • روش پرداخت شش ماهه : اگر ۸ ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
 • روش پرداخت سالانه : اگر ۳ ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسطی که هنوز پرداخت نشده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید. (یعنی در حدود ۱۴ ماه و بیشتر از سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد.)

 

۲۱٫آیا می توان سرمایه بیمه عمر را افزایش و یا کاهش داد؟

بیمه گذارمی تواند پس از گذشت یک سال از شروع بیمه نامه در روش پرداخت سالانه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را نماید در روش های پرداخت دیگر (شش ماهه، سه ماهه و ماهانه) در سر سررسید تعیین شده قبل از پرداخت قسط امکان تغییرات وجود دارد.

 

 1. شرایط لازم جهت دریافت وام چیست؟

بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل می نماید.
•بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
• شش ماه تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
• حق بیمه شش ماه تمام پرداخت شده باشد.
• بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
• بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه گذار تسویه شود.
• بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.

 1. نحوه بازپرداخت وام چگونه خواهد بود ؟

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار به استناد ماده ۲۶ آیین نامه شماره ۱۳، می تواند پس از پرداخت حداقل دو سال تمام حق بیمه تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود وام مورد نظر، ۴% بیش از نرخ علی الحساب تضمینی بیمه نامه و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای بازپرداخت وام، ۳ سال خواهد بود.

توجه: در بیمه پاسارگاد بیمه گذار می تواند  بعد از گذشت ۶ ماه از شروع بیمه نامه درخواست وام نماید به شرطی که مبلغ صندوق کتر از ۲ میلیون ریال نباشد.

 

۲۴٫آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند؟

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لاعلاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردد.

 
بیماری های استثناء شده در بیمه نامه های عمر :
در صورتی که بیمه شده به یکی از بیماری های زیر مبتلا باشد، امکان صدور بیمه نامه برای ایشان وجود ندارد. در صورت عدم اظهار ابتلا به این بیماری ها در زمان انعقاد قرارداد، چنانچه شرکت بیمه در طول مدت قرارداد از موضوع آگاهی یابد، بیمه نامه عمر مورد نظر را فسخ کرده و در صورت اطلاع از کتمان عمدی، قرارداد باطل می گردد .

کرونری آرتری بای پس گرافت ( cabg )، اچ آی وی ( hiv )، دیابت کنترل نشده، هپاتیتc، انواع بد خیمی ها در ۵ سال اول زندگی، لوپوس ( sle ) سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های دریچه ای قلب به جز پرولاپس میترال، نارسایی قلب، نارسایی کلیوی، سیروز کبدی، تالاسمی ماژور، اختلالات روانی شدید ( افسردگی ماژور، اسکیزوفرنی )، عقب افتادگی ذهنی، پارکینسون، بیماری کره وآتتور، ام اس ms، حاملگی و تایک ماه پس از زایمان، آمپوتروفیک لتراک اسکروریس ( als )، کم خونی تیمفوپلاستیک حاد ( all )، تترالوژی فالوت، آنژین صدری (anstable angine)، سندروم کوشینگ، سیستیک فاییروزیس، نابینایی هر دو چشم، اختلالات شخصیتی، پمفیگوس ولگاریس، آنوریس شریان آئورت، اقدام به خودکشی .

 

 1. کدام بیماریها تحت پوشش می باشد ؟

در این بیمه تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود که بیمه شده ۳ ماه پس از انعقاد بیمه نامه، به یکی از بیماری های خاص مبتلا گردد و این امر منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد.
بیماری های خاص تحت پوشش شامل: انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی بدن و سایر بیماری هایی که در لیست بیماری های خاص توسط بیمه گر تعیین شده، می باشند.
هماهنطور که قبلا جزء شرایط اصلی بیمه نامه های عمر عنوان شد؛ سرمایه تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند که هنگام بیماری (زمانی که قادر به دریافت سرمایه نیستند!) بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماری ها را تامین کنند.
در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماری های خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا ۳۰ درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی (در حال حاضر تا ۲۵ میلیون تومان) تجاوز نکند، تحت پوشش قرار گیرد. به این سقف پوشش سرمایه امراض خاص نیز اطلاق می شود.
این پوشش از سن ۱۲ سالگی تا ۵۹ سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد.

 

 1. مدارک لازم جهت پوشش از کار افتادگی را نام ببرید؟

در صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.

در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه  بیمه شده طی مدت بیمه نامه (شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد) حسب درصد از کار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو بر اساس ۴۰ درصد سرمایه فوت همان سال و تا سقف ۴۰ میلیون تومان تعیین می گردد.

 

 1. پوشش از کارافتادگی در چه صورتی پرداخت می شود؟

در صورتیکه بیمه شده دچار از کارافتادگی کامل و دائم شود قابل پرداخت خواهد بود.(نه بیمه گذار)

 

۲۸٫آیا میتوان از محل سود بیمه عمر برداشت کرد؟

برداشت سود از طربق دریافت وام  صورت می پپذیرد.(۹۰% کل سود انباشته را می توان بصورت وام دریافت کرد(

 1. نحوه تخصیص سود سالیانه به حق بیمه پرداختی به چه صورت است؟

بیمه پاسارگاد از محل حق بیمه، بیمه های عمر و تأمین آتیهدر پروژه های مختلف سرمایه گذاری نموده و بصورت سالیانه پس از برگزاری مجمع شرکت و تصویب تراز سالیانه سود سرمایه گذاریها، از محل حق بیمه عمر بیمه گذاران، درصد سود بیمه نامه را به صندوق آنان واریز خواهد کرد.

 1. مدارک لازم جهت گرفتن سرمایه را نام ببرید؟

الف) بیمه نامه و ضمایم آن

ب) قبوض رسید حق بیمه های پرداختی

ج) کارت شنا سایی و رونوشت آن

و در صورتیکه پرداخت سرمایه در صورت فوت باشد در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار کتباً و با ذکر دلیل فوت به اطلاع بیمه گر برسد و علاوه بر مدارک فوق مدارک ذیل برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار گیرد.

۱- گواهی رسمی فوت

۲- گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد.

۳- در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد

۴- در صورتیکه استفاده کنندگان مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت

 

 1. غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟

بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه، ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .

 • در صورت نوشتن عبارت وراث قانونی در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار وراثت بوده و تا زمان تعیین کلیه وراث قانونی به تاخیر خواهد افتاد. لذا حتی الامکان از نوشتن عبارت وراث قانونی به جای مشخصات کامل استفاده کنندگان ( مگر به اصرار بیمه گذار) خودداری شود.

نکته: وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
۳ – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها
برای هر دو نوع استفاده کننده می توان چند نفر با درصدهای مختلف از سهم سرمایه و یا یک نفر با ۱۰۰% سهم را معرفی کرد و یا اینکه به استفاده کننده ها اولویت داد. به این صورت که یک یا چند نفر را به عنوان استفاده کننده اول معرفی (با مجموعه سهم ۱۰۰%) و یک یا چند نفر دیگر با اولویت دوم را انتخاب کند ( با مجموعه سهم ۱۰۰ %) تا در صورت فوت همه استفاده کنندگان اولیه (اولویت اول)، سرمایه بیمه نامه به اولولیت دوم تعلق گیرد. درج ترتیب اولویت با شماره های اولویت ۱، ۲ و … در ستون اولویت الزامی است.

 

 1. در صورت فوت و یا جمع شدن نمایندگی بیمه، تکلیف بیمه نامه های صادره آن نمایندگی چه می شود؟

کلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نمایندگی ها زیر نظر بیمه پاسارگاد بوده و با ارایه شماره بیمه نامه به هر یک از نماینگان بیمه و یا امور نماینگان بیمه پاسارگاد می توان آدرس نمایندگی، نماینده جایگزین و یا شعبه ای که کار این نمایندگی را پیگیری می نماید را جستجو و پیدا نمود.

 

 1. آیا بیمه ی عمر شامل بیمه ی خدمات درمانی و تکمیلی هم می شود؟

خیر، بیمه خدمات درمانی را باید شخصا و یا زیر نظر اداره و سازمانی درخواست کنید و بیمه درمان تکمیلی هم یک بیمه گروهی بوده و به صورت انفرادی صادر نمی شود.

 1. من بیمه تامین اجتماعی دارم، چرا باید بیمه عمر و سرمایه گذاری بخرم؟

در اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و تأمین آتیهدارند. شما میتوانید بیمه عمر و تأمین آتیهرا به عنوان مکمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری کنید.

در ثانی در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه کفن و دفن (معادل یک ماه حقوق متوفی) پولی به بازماندگان پرداخت نمی شود، در حالیکه در بیمه عمر و تأمین آتیهچنانچه خدای ناکرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یک قسط از حق بیمه را هم پرداخت کرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت می گردد.  در حالیکه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص (به همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، فرزند، پدر و یا مادر وی پرداخت می‌شود) انتقال می یابد.

همچنین حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت  حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنید، اگر استفاده ای هم از آن نکنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید کنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته  و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه می شود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت می باشد .

 

 1. حقوق بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

در مدت ۲۰ سال حقوق دریافتی بیش از حقوق دریافتی با سابقه ۳۰ ساله تامین اجتماعی است.
جمع حق بیمه پرداختی ۲۰ ساله بسیار کمتر از ۳۰ سال تامین اجتماعی است.
نیاز به اشتغال در محل یا تایید بازرس تامین اجتماعی نمی باشد و مناسب برای خانم های خانه دار یا کودکان و نوزادان.
حقوق تامین اجتماعی فقط برای شخص بازنشسته، یا همسر و فرزندان مجرد متوفی شامل می گردد ولی حقوق بیمه عمر مادام العمر و به استفاده کننده مشخص شده در بیمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است.

۳۶٫آیا میتوان سود نهایی بیمه عمر را تبدیل به حقوق بازنشستگی نمود؟

استفاده کننده یا استفاده کنندگان حیات یا فوت بیمه نامه می توانند سرمایه یا سود انباشته متعلقه را بصورت یکجا دریافت نکنند و سود ماهیانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگی گرفته و اصل سرمایه کاهش پیدا نکند.

 1. پشتوانه مالی و اعتباری شرکت بیمه پاسارگاد چیست ؟

شرکت بیمه پاسارگاد ، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک پاسارگاد ، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قرار دارد. ۵۰ درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی خواهد بود. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.

 

 1. آیا می توان ذینفعان قرارداد را حذف و یا اضافه کنم؟

بله. بایستی فرم الحاقیه را پر کنید

 1. چگونه می توان از محل سود انباشته بیمه نامه ضمانت نامه گرفت؟

بیمه گذار می تواند به پشتوانه سود انباشته خود در بیمه نامه، برای تضمین شرکت در مناقصات یا اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری، بدون ضامن ضمانت نامه اخذ نماید.

 1. آیا یک شخص می تواند چند بیمه عمر از شرکت های مختلف بیمه ای داشته باشد؟

محدودیتی در تعداد بیمه نامه برای هر شخص وجود ندارد ولی محدودیت سرمایه عمر وجود دارد. لذا بیمه شده بایستی بیمه نامه های قبلی و در جریان صدور را به شرکت بیمه ای که قصد دریافت بیمه نامه جدید از آن دارد را اعلام نماید.

 1. آیا بیمه پاسارگاد ملزم به پرداخت تعهدات خویش فقط در ایران است؟

خیر، بیمه های اشخاص محدودیت زمانی یا مکانی ندارند یعنی در مدت اعتبار بیمه نامه بیمه شده در هر نقطه از کره زمین باشد و حادثه و خطر وقوع یافته جزء استثنائات بیمه نامه نباشد تحت پوشش خواهد بود، در موردی که بیمه شده خارج از مرزهای جغرافیایی کشور باشد باید مدارک و مستندات فوت شخص به تایید سفارت یا حافظ منافع ایران در آن کشور برسد و سپس جهت دریافت غرامت به اداره خسارت شرکت بیمه تحویل شود.

 1. برای مشاوره درباره مسائل مالی بیمه نامه چه باید کرد؟

با توجه به اینکه بیمه عمر و تأمین آتیه یکی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده و می باشد و بر اساس مدارک باستانی بدست آمده قدمت ۴۰۰ ساله دارد لذا برای احاطه بر کلیه جوانب تهیه چنین بیمه نامه مهمی از مشاوره رایگان ما آن استفاده نمایید تا به امید خدا در بخش حیات و ممات از بهترین پوششها خوردار شوید.

 

 1. اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر نماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در صورت ارایه اطلاعات غلط بیمه گر به ارایه نرخ دچار اشتباه خواهد شد که اگر این اظهارات از روی عمد باشد بیمه نامه باطل خواهد شد و حق بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و در صورتیکه این اظهارات از روی سهو و ناآگاهی باشد فقط ذخیره ریاضی و یا ارزش بازخریدی بیمه نامه قابل استرداد خواهد بود. لذا خواهشمند است در پر کردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرمایید.

 1. تهیه بیمه نامه از طریق این سایت چه مزایایی دارد؟

اطلاع رسانی از وضعیت بیمه نامه زمان تمدید ارائه یک نام کاربری و پسورد برای دسترسی به دفتر کاری مشاهده اقساط پرداخت شده، مشاهده سودهای تضمینی و علی الحساب سالیانه و ماهانه مشاهده کلیه اطلاعات و صدور الحاقیه برای تغییرات آتی در بیمه نامه پرداخت اینترنتی حق بیمه از طریق کلیه کارتهای شتاب امکان ثبت درخواست بیمه عمر بصورت اینترنتی با مشاوره همزمان رایگان ما هرگز پس از دریافت حق بیمه شما را فراموش نمی کنیم بلکه بعنوان مشاور متخصص برای حل کلیه مشکلات بیمه ای در خدمتتان خواهیم بود.

 

 1. اعتبار این بیمه نامه چیست ؟ ( از کجا معلوم که پس از مدت ۱۰ سال یا ۳۰ سال پول ما را پس بدهند)

فعالیت بیمه پاسارگاد به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و اخذ مجوز فعالیت در انجام کلیه امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های اموال، مسئولیت و اشخاص می باشد. درحال حاضر بیمه پاسارگاد به عنوان بیمه برتر از نظر بیمه مرکزی محسوب می گردد.

 1. بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه انتخابی ارزش انچنانی ندارد؟

درست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم (۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵ درصد) سرمایه را نیز افزایش داد. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم.

 1. چرا ما باید پس انداز کنیم که بازماندگان استفاده کنند؟

ما حداقل روزی هشت ساعت کار می کنیم که خود و خانواده در رفاه زندگی کنیم، تا بحال یتیمی را نوازش نکرده اید که متاثر شده باشید از اینکه چرا خانواده اش در هنگام حیات و توانایی کار کردن فکری برای آینده فرزندش نکرده است، گاهی اوقات تصور می کنیم اگر روح ما نظاره گر چنین صحنه ای باشد که از فرزند ما چنین سوالی شود و با ترحم به او نگریسته می شود چه احساسی پیدا خواهیم کرد؟!

سرمایه گذاری در بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد خیر الدنیا و خیر الاخره می باشد یعنی با صرفه جویی اندک در برخی از مخارج غیر ضروری در صورت حیات خود استفاده می کنیم (مسافرت، تحصیل، ازدواج فرزندان، زیارت و امور خیریه) و در صورت فوت نیز بازماندگان از مواهب آن بهره مند خواهند نمود.

 

 1. من آنقدرپول دارم که خودم وخانواده ام هیچ احتیاجی به پس انداز ندارند ؟

متاسفانه این سوالی است که بسیاری از افراد مرفه به آن فکر می کنند و فراموش کرده ند که اگر امروز مرفه اند نتیجه پس انداز کردن خود و یا اجدادشان می باشد و ندیده اند فرزندانی را که در نتیجه عدم آموزش پس انداز و سرمایه گذاری یک شبه بخش اعظمی از سرمایه پدر را بر باد داده اند.

نمی گوییم بهترین راه برای آموزش پس انداز به فرزندان بیمه عمر است ولی با اطمینان می گوییم یکی از بهترین راهها سرمایه گذاری در بیمه عمر و تأمین آتیهاست. چه لذتی خواهید برد اگر خودروئی که جوان بیست و پنج ساله شما خریداری می نماید حاصل صرفه جویی در پول تو جیبی خودش از سن بچگی باشد؟

 

 1. چه زنده باشم چه مرده به چه صورت اصل و فرع و سود سرمایه ام را پس می دهید؟

به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد و هر بیمه نامه به دو صورت منقضی می شود:

۱- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه
۲- حیات بیمه گذار در انتهای مدت بیمه نامه
در هر دو صورت، سرمایه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از ۳ حالت زیر قابل پرداخت است:
یکجا: در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه (فوت یا حیات) پرداخت می شود تا بتواند مشکلات و نارساییهای مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.
مستمری برای مدت معین: در این حالت پس از انتقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره مشخص به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به استفاده کنندگان قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده یا استفاده کنندگان پرداخت می شود و اگر احیانا در خلال پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید پرداخت آن تا پایان دوره معین به بازماندگانش ادامه خواهد یافت.
مستمری مادام العمر: در این حالت پس از انقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیاط شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود.

 

 1. مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست ؟

 

به صورت مفصل می توانید این جدول را مشاهده نمایید
الف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت.
ب – بیمه عمر و سرمایه گذاری، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد.
ج – با وجود اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد.
د – وام در سیستم عمر و پس انداز در عرض چند روز و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …
ه – مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می باشد.

 

 1. آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و  نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند (۲- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جز و  هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

 1. پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه میشود؟

طیق ماده ۶۰ از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مصوبه سال ۱۳۵۰:

ماده ۶۰) اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.

ماده ۳۶) مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل مى‏شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۴۶) مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک‏مرکزى ‏ایران‏ کمترنخواهد بود.

هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

 

 1. استثنایات این بیمه نامه چیست؟

الف) مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی

ب) خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .

ج) خودکشی قبل سه سال و ۳۶ قسط کامل مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده

د) در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند.

منبع : http://faslebime.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی