ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

رشد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به سمت صفر میل می‌کند:

0

جنانی مطرح کرد؛

رشد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به سمت صفر میل می‌کند/ ضریب پشتیبانی صندوق به کمتر از نصف رسیده/ پیشگیری از حوادث کار را رها کردیم .

مدیرکل امور فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: مصارف سازمان تامین اجتماعی با سرعت بالایی از منابع آن پیشی می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی جنانی (مدیرکل امور فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی) در هم‌اندیشی اعضای کارگروه‌های سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی گفت: بالغ بر ۵۲ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه‌ای است که در سال ۹۸ به طور میانگین در هر ماه ۸۲۰ میلیارد تومان درآمد (منابع) و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه (مصارف) دارد. بنابراین استواری سازمان تامین اجتماعی به ثبات در تامین درآمدها برمی‌گردد و هر چه درآمدهای سازمان کاهش یابد حوزه مصارف آن محدود می‌شود.

مدیرکل امور فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود: یک خطای استراتژیک است که اگر فکر کنید که می‌توان با افزایش حجم مصارف رضایت جامعه را جلب کنند بدون اینکه بخواهیم منابع لازم را برای انجام این حمایت تامین کنیم. در سال‌های گذشته به هر میزان که منابع داشتیم چندین برابر مصارف فزونی گرفته است؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی جایگاه استراتژیکی در حوزه‌های بازنشستگی و درمان کشور دارد. برای نمونه سازمان تا مین اجتماعی اولین خریدار درمان و دومین تولیدکننده درمان است.

جنانی اظهار داشت: حجم کار تامین اجتماعی موجب شده که این سازمان با کسری منابع مواجه شود و برای جبران این کسری از بانک‌ها استقراض کند. حجم بدهی سازمان تامین اجتماعی به سیستم بانکی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه هیچ کدام از تعهدات بیمه‌ای بر دوش سازمان تامین از ناحیه قوانین وضع شده توسط مجلس و دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شدند، پیوست اکچوئری ندارند، گفت: این قوانین موجب شده‌اند که حجم تعهدات سازمان بلندمدت سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد. در کل ۷۱ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی مربوط به تعهدات بلندمدت آ‌ن است. در هر صد تومان مصارف ۷۱ تومان مربوط به تعهدات بلندمدت است.

جنانی با اشاره به رشد تعداد مستمری‌بگیران و مقایسه آن با تعداد بیمه‌شدگان از دهه ۶۰ تاکنون گفت: در حالی تعداد بیمه‌پردازان تنها هشت برابر رشد داشته که تعداد مستمری‌بگیران ۱۹ برابر افزایش یافته است. تعداد مستمری‌بگیران در سال‌های ۸۹ تا ۹۷ یعنی در یک بازه ۱۰ ساله برابر با تعداد مستمری‌بگیران در سال‌های ۵۵ تا ۱۳۸۸ است. این اعداد نشان می‌دهند تعداد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی رشد ۳۴.۹ برابری داشته است. همین افزایش تعداد مستمری‌بگیران موجب شده که اثرات منابعی که وارد سازمان تامین اجتماعی می‌شود مشهود نباشد. در نتیجه این تحولات رشد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سمت صفر میل می‌کند.

وی افزود: نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به سبب همین برهم ریختن منابع و مصارف از سال ۶۰ تاکنون به کمتر از نصف رسیده است این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در هر ماه ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند که برابر روزی ۳۰۰ میلیارد تومان هر ساعت ۳۷ میلیارد تومان است.

جنانی در ادامه با بیان اینکه ریسک‌هایی که به صورت قوانین حمایتی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود باید مورد سنجش قرار می‌گرفتند، گفت: از این ناحیه هزینه‌های سرسام‌آوری ایجاد شده است این در حالی که این قوانین وضع شده‌اند که سن ناامیدی به زندگی افزایش داشته است. در همین حال شاهد افزایش سطح فقر و کاهش نرخ موالید هستیم که این موجب شده منابع سازمان تامین اجتماعی با سرعت بیشتری نسبت به مصارف آن کاهش یافت.

وی افزود: همچنین قوانین بازنشستگی پیش از موعد هزینه‌های بسیاری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند. در این زمینه ۹ قانون وجود دارد که بدون پیوست‌های اکچوئری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.

مدیرکل امور فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور که از نوع بازنشستگی‌های پیش از موعد محسوب می‌شوند، گفت: در این زمینه ۹ سال سنوات ارفاقی در نظر گرفته‌ایم. به صورت کلی افرادی که با استفاده قانون مشاغل و سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته شده‌اند ۸۰۰ هزار تومان بیشتر از آن دسته که به صورت عادی بازنشسته شده‌اند، دریافت می‌کنند. این دسته همچنین در هنگام بازنشستگی به صورت متوسط ۱۰ سال کمتر از افرادی که به صورت عادی بازنشسته شده‌اند سن دارند.

وی افزود: افرادی که پیش از موعد بازنشسته شده‌اند ۲۶ سال به صورت متوسط پس از بازنشستگی خود عمر می‌کنند این در حالی است که افرادی که به صورت عادی بازنشسته می‌شوند پس از بازنشستگی به صورت متوسط ۱۶ سال عمر می‌کنند که بعد از فوت آنها خانواده‌‌ای آنها مستمری‌ دریافت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به بازنشستگی ۲۰ هزار آتش‌نشان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این افراد با دریافت قانونی از مجلس توانستند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. این در حالی است که ما می‌توانستیم در تمام این سال‌ها با کاهش زیان‌آوری مشاغل از بازنشستگی پیش از موعد آنها جلوگیری کنیم اما در این زمینه کوتاهی کردیم. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مانند WHO جداول سختی و زیان‌آوری را استخراج کرده‌اند و بر اساس آن کشورها را راهنمایی می‌کنند تا بتوانند زیان‌آوری مشاغل خود را کاهش دهند و بعضا از حوادث کار پیشگیری کنند. به صورت کلی در جهان هر ۱۵ ثانیه ۱۶۰ حادثه مکار اتفاق می‌افتد. مرگ هر نیروی کارگر بر اثر حادثه کار یک میلیارد تومان هزینه به اقتصاد وارد می‌کند. این در حالی که ۹۸ درصد حوادث کار قابل پیشگیری هستند. در ایران هر حادثه کار پنج درصد به تولید ناخالص ملی هزینه وارد می‌کند این در حالی که است که کشورهای دیگر در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند اما ما پیشگیری از حوادث کار را رها کرده‌ایم.

وی افزود: در کل باید بتوانیم تمام عوامل زیان‌آوری را که حیات نیروی کار را مورد تهدید قرار می‌دهند، از بین ببریم اگر نتوانیم این کار را بکنیم باید حداقل در زمینه تجهیزات ایمنی دقت کافی را به خرج دهیم. برای نمونه اگر نمی‌توانیم ریز‌فاکتورهایی را که سلامت نیروی کار را تهدید می‌کنند، رفع کنیم؛ حداقل باید ماسک و سایر تجهیزات را در اختیار کارگران قرار دهیم. باید سطح تماس کارگر را با این ریزفاکتورها محدود کنیم. ما باید به منع نیروی کار کودکان، نوجوانان و زنان توجه کنیم و آنها را مورد حمایت قرار دهیم تا حوادث کار برایشان اتفاق نیفتد.

وی افزود: گفت: به صورت کلی با چند دسته اقدامات می‌توانیم از کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کنیم (۱.اصلاحات پارامتریک ۲. آیین‌نامه‌ها و ۳. وحدت رویه در فرآینده) در زمینه آیین‌نامه‌ها می‌توانیم به بازتعریف گروه‌های شغلی اقدام کنیم و در زمینه وحدت رویه در فرآیندها باید توجه داشته باشیم که چگونه می‌توانیم قوانین را از کانال‌های مشخصی به جریان بیاندازیم و آرای صادره را متناسب با آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود هماهنگ کنیم.

وی گفت: بیماری‌های کار پیش رونده هستند و باید بتوانیم با مدیریت زیان‌آوری مشاغل از میان بردن زیان‌آوری آن سلامت نیروی کار را تضمین کنیم. در ضمن با انجام این کار می‌توانیم از افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی در حوزه تعهدات بلندمدت جلوگیری کنیم.

وی در پایان گفت: برای کاهش زیان‌آوری مشاغل چند دسته اقدامات می‌توان انجام داد ۱. طرح در شورای عالی حفاظت فنی. ۲. دستورهای اداری ۳. نظارت میدانی ۴. آموزش و تغییر رفتار و کار بر روی امور فرهنگی.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی