ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

روش صحیح برآورد قیمت تمام شده “سپرده”:

0

تصور کنید بانکی در ابتدای ماه مبلغ ۱۰۰ واحد سود سپرده (در حقیقت سپرده جدید) “”خلق”” کرده است و با توجه به نرخ ذخیره قانونی ۱۰درصد، به پرداخت ۱۰ واحد سپرده قانونی (تصور کنید از محل ذخائر مازاد نزد بانک مرکزی)اقدام مینماید. قیمت تمام شده سپرده با فرض نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی به سپرده جدید چه مقداری است؟

به گزارش بنکر (Banker)،  روش بانکداران : ۱۰۰ واحد کل سپرده و ۹۰ واحد کل سپرده در دسترس (۱۰ واحد سپرده بابت سپرده قانونی قابل مصرف نیست) ، بنابراین با در نظر گرفتن ۲۰ واحد سود سپرده پرداختی کل هزینه تمام شده ۱۰۰ واحد سپرده، عبارتست از:

۲۰/۹۰= ۲۲.۲۲

اما به نظر میرسد یک خطای تحلیلی در این میان وجود دارد. با فرض آنکه هزینه فرصت اعطای وام در بازار بین بانکی ۲۴ درصد باشد و از آنجا که بانک میتوانست ۱۰ واحد سپرده قانونی را در بازار بین بانکی وام دهد(و تنها میتواند به بانکها وام دهد و نه اشخاص)، هزینه فرصتی معادل ۲.۴ واحد علاوه بر ۲۰ واحد سود سپرده به بانک تحمیل میگردد.

(۱۰۰*۰.۲)+(۱۰*.۰۲۴)=۲۲.۴

یادآوری میگردد، پول مربوط سپرده قانونی از نوع سپرده بانکی نیست که بانک بتواند آن را به اشخاص وام دهد!

*عباس دادجوی توکلی

منبع : http://banker.ir/p

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی