ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

انتخاب بیمه پاسارگاد به عنوان محبوب ترین برند از دیدگاه مردم:

0

در ششمین دوره جشنواره ملی برند محبوب که از تاریخ ۱۵ اردیبشهت تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ از طریق سایت irantopbrands.org و با حضور ۳۶۰۱ برند و با مشارکت بیش از ۲میلیون و پانصد هزار نفر برگزار شد.

شرکت بیمه پاسارگاد در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری با کسب رتبه دوم در گروه اصلی بانک و بیمه با انتخاب شرکت کنندگان برگزیده شد.

در این نظرسنجی از مدل مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای شناسایی میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروهای کالا و خدمات استفاده شد تا در زمینه مشارکت گسترده مصرف کنندگان، ارزیابی قابل اعتمادی از طریف گسترده برندهای فعال در گروه های مختلف کالا و خدمات به دست آید.

هدف این جشنواره ارتقای جایگاه برند مبتنی بر رأی و نظر مصرف کنندگان می باشد. بدین منظور دبیرخانه جشنواره با شناسایی و معرفی برندهای محبوب مردم، زمینه معرفی این برندها به مصرف کنندگان و تقدیر از آن ها را فراهم آورد. در این جشنواره، از مدل مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای شناسایی میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروه های کالا و خدمات استفاده شد تا ضمن ایجاد زمینه مشارکت گسترده مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان ارزیابی قابل اعتمادی از طیف گسترده برندهای فعال در گروه های مختلف کالا و خدمات به دست آورد.

منبع : http://pasargadinsurance.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی