ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

کارفرمایان، کارگران را به «مرگ “گرفته اند تا به «تب “ راضی شوند:

0

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه متاسفانه کارفرمایان ماندگاری در موقعیت شغلی را بالاترین درجه امنیت شغلی تعریف می کنند گفت: انتخاب شغل مناسب بصورت آزادانه و نه از اجبار، امنیت مالی مناسب و … از موارد امنیت شغلی کارگران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگویی در خصوص امنیت شغلی گفت: متأسفانه به جایی رسیده ایم که کارفرمایان ماندگاری در موقعیت شغلی را بالاترین درجه امنیت شغلی تعریف می کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: یک اشتباه رایج در تعریف امنیت شغلی در ایران این است که کارفرمایان ماندگاری در شغل را بالاترین درجه امنیت شغلی می دانند.

تاجیک ادامه داد :یکی از عوامل امنیت شغلی را فقط میتوان ماندگاری در شغل نام برد و از عوامل دیگر آن میتوان به بسیاری از عوامل همچون، انتخاب شغل مناسب بصورت آزادانه و نه از اجبار، امنیت مالی مناسب، مهار تورم سالیانه و تامین معیشت ، علاقه شغلی، ارائه نظرات جهت بهبود کار، خلاقیت و ارائه افکار بصورت آزادانه، رشد و توسعه در شغل، مطالبه حق و حقوق ،عدم ترس از دست رفتن شغل و …. نام برد. متأسفانه می توان گفت در چند دهه اخیر کارفرمایان ، کارگران را به «مرگ “گرفته اند تا به «تب“ راضی شوند.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در خصوص آخرین وضعیت برای مشخص شدن حداکثر زمان برای کارهای موقت گفت :با توجه به تبصره یک ماده هفت قانون کار ،حداکثر زمان در کارهای غیر مستمر می بایست توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. این کار توسط وزارت کار انجام و با برگزاری سه جلسه تخصصی در دولت پس از اخذ نظرات وزارتخانه ها و تشکلات کارگری و کارفرمایی به هیات وزیران جهت بررسی و تصویب ارسال گردید و امید می رود پس از سه دهه گشایشی برای کارگران در این ماده انجام گردد.

تاجیک گفت : قانون اساسی به استناد بند ۲و۴اصل ۴۳ ، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال ، ممنوعیت هر گونه بهره کشی و اجبار در کار و رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل را تکلیف قانونی دولتها کرده است . ولی متاسفانه هر چه روبه جلو می رویم این اصل ها کمرنگ تر و دور از دست تر می شود.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/16/2114105

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی