ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مشاغل سخت و زیان آور و تامین اجتماعی !:

2

۱- کسانی که در تمامی دوران بیمه پردازی شان در شغل های سخت و زیان آور مشغول به کار بوده اند در هنگام بازنشستگی با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند و بهتر است قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسند این مشکلات را تا می توانند حل کنند و گرنه هنگامیکه فکر می کننند با احتساب سوابقی که در مشاغل سخت و زیان آور داشته اند می توانند بازنشسته شوند ممکن است با شوک بزرگی مواجه شوند و متوجه شوند که یا یکسری از سوابق شان به هیچ وجه جزء سوابق سخت و زیان آور محاسبه نشده است و یا اینکه مبالغی را باید پرداخت کنند که به هیچ وجه در توانشان نیست و اینگونه می شود که بعضا حتی ممکن است نتوانند به کار قبلی خود بازگردند و نه اینکه می توانند شرایط دریافت مستمری داشته باشند و اینگونه می شود که در راهروهای تامین اجتماعی سرگردان و آواره باقی می مانند !

۲-یکی از مشکلاتی که برای بیمه شدگان متقاضی استفاده از مشاغل سخت و زیان آور به کرات پیش می آید این است که بعد از مراجعه آنها به کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور در اداره کار و رای این کمیته مبنی بر تائید سخت و زیان آور بودن شغل ، تامین اجتماعی این رای را از طریق قانونی دیگر رد می کند (البته یکی از اعضای کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کار  ، کارشناس معرفی شده از سازمان تامین اجتماعی است که البته نمی تواند در مورد سخت و زیان آور بودن رای دهد و بیشتر نقشی فرمالیته دارد) . از نظر تامین اجتماعی در صورتیکه شخصی با شغل مشخصی طبق رای اداره کار مستحق برخورداری از مزایای این قانون باشد باید در لیست بیمه ای که از طرف کارگاه برای وی رد شده است نیز با همین عنوان شغلی حق بیمه اش پرداخت شود که متاسفانه معمولا یا با عنوان کارگر ساده و یا با عناوین دیگر رد می شود (به این منظور که کارفرما حق بیمه کمتری دهد) . درنتیجه تامین اجتماعی مطلقا مشاغل سخت و زیان آور بودن وی را نمی پذیرد حتی اگر حق بیمه اضافی (همان ۴ درصد و یا البته بعضی مواقع ۸ درصد) پرداخت گردد و درنتیجه عملا موضوع کنسل شده و به هیچ نتیجه ای نمی رسد .

۳- مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ممکن است بیمه شده در شغلی سخت و زیان آور فعال بوده باشد و کلا توسط کارفرما بیمه نشده باشد  و بعدا برای پرداخت حق بیمه به اداره کار شکایت کنند . بعد از شرکت در جلسات تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و تائید اداره کار مبنی بر پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور و به فرض پرداخت این مبلغ توسط کارفرما به دلخواه و یا به اجبار ، سخت و زیان آور بودن شغل توسط سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نمی شود . طبق بخشنامه ای داخلی اگر بابت حق بیمه براساس رای اداره کار حق بیمه پرداخت شده باشد به هیچ وجه دیگر این شغل جزء مشاغل سخت و زیان آور محاسبه نمی شود . پس اگر سابقه براساس رای اداره کار احراز شده باشد مطلقا جزء مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی گیرد .

۴- مشکل دیگری که مدتهاست به وجود آمده است و قانونی هم نیست ولی در حال حاضر اجرا می شود این است که در صورتیکه ۴ درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرما پرداخت نشود ، این سوابق جزء سوابق مشاغل سخت و زیان آور محاسبه نمی شود . توضیح اینکه اگر مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ باشد  کارفرما باید  ۸ درصد حق بیمه بپردازد و در صورتیکه از این تاریخ به بعد باشد باید ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را بپردازد . طبق قانون در صورتیکه این مبلغ و کلا تمامی مبالغی که باید توسط کارفرما پرداخت گردد پرداخت نشود این وظیفه سازمان تامین اجتماعی است که با استفاده از اهرم هایی که دارد این مبالغ را وصول کند و عدم وصول مبالغ یا تاخیر در وصول آن نباید تاثیری در عدم انجام تعهدات  کوتاه مدت یا بلند مدت سازمان تامین اجتماعی گردد . اتفاقی که اکنون افتاده است و همچنان در جریان است این است که در صورتیکه این مبالغ وصول نگردد ، تامین اجتماعی این سوابق را جرء سوابق مشاغل سخت و زیان آور محاسبه نمی کند و عملا بیمه شده سرگردان می گردد . تنها راهی که پیش پای بیمه شده می ماند این است که مبالغ را خودش پرداخت کند و بعدا در مراجع قضایی بر علیه کارفرما اعلام جرم کند ! اما مشکلی که باقی می ماند این است که این مبالغ شاید زیاد باشد و بیمه شده نتواند پرداخت کند و عملا سرگردان بین زمین و هوا باقی می ماند .

منبع : https://www.bimego.ir/2017/09/blog-post_85.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Discussion۲ دیدگاه

 1. ۱ – کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟

  کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

  ۲- منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

  به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .

  گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .

  گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

  ۳- شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

  مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .

  ۴ – تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل توسط چه کسی و به چه صورت مشخص می شود ؟

  تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.

  ۵- بررسی ماغل برای موضوع کارهای سخت و زیان آور چگونه درخواست می گردد ؟

  حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد .

  ۶ -پرداخت فوق العاده سختی کار برای کارگرانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند چگونه است ؟

  در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار در کارهای سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می گردد .

  ۷- میزان مرخصی در مورد کارهای سخت و زیان آور به چه میزان می باشد ؟

  به استناد ماده ۶۵ قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

  ۸- در مورد مرخصی کارهای سخت و زیان آور که در سال ۵ هفته است آیا این مرخصی ، با احتساب پنج روز جمعه است یا خیر ؟

  مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد.

  ۹- حدود ۵ سال است که در شغل سخت و زیان آور مشغول به کار می باشم آیا می توانم برای تطبیق مشاغل سخت و زیان آور این ۵ سال اقدام نمایم ؟

  در صورت احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی(اعم از داشتن شرایط عادی و یا سخت و زیان آور)و با توجه به استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۹/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی این موردامکانپذیر است .

  ۱۰- آیا مشاغل اداری در یک کارگاه می تواند جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد ؟

  با توجه به تعریف کارهای سخت و زیان َآور چنانچه آلاینده های محیطی محل کار متقاضی مورد بررسی قرار گیرد و بیش از حد مجاز باشد می تواند جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب گردد .

  ۱۱- انجام کارهای سخت و زیان آور در خصوص کارگران نوجوان چه حکمی دارد؟

  با استناد به ماده ۸۳ قانون کار ،ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ،بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان(بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن)ممنوع است.

  ۱۲-آیا تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود ؟

  به موجب جزء «الف» و« ب» بند ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی در کارهای سخت وزیان آور، تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد .

  ۱۳-برای کارهای سخت و زیان آور کارفرما چه مقدار هزینه می بایست پرداخت نماید ؟

  به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

  ۱۴-آیا کارفرمایی که مشاغل کارگران وی سخت و زیان آور می باشد بایستی به کارگران فوق العاده سختی کار بپردازد؟

  درقانون وجهی بعنوان سختی کار وجود ندارد و در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت اجرا شده باشد پرداخت فوق العاده سختی کار قابل اعمال می باشد .

  ۱۵-آیا کارفرمایانی که کارگاه های آنان مشمول آیین نامه سخت و زیان آور می باشد بایستی حق بیمه بیشتری پرداخت نمایند ؟

  در خصوص آندسته از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده در کارگاه وی ،میزان ۴ درصد حق بیمه سنوات اشتغال می بایست پرداخت گردد.

  ۱۶- وظیفه کارفرمایانی که مشاغل موجود در کارگاه های آن ها سخت و زیان آور می باشد کدام است ؟

  کارفرمایان کارگاه‌های دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند “الف” ماده (۱) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (۸) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند .

  ۱۷- چنانچه درخواست شغل یا مشاغل سخت و زیان آور افراد یا گروهی در کارگروه بررسی مشاغل سخت و زیان آور مطرح و منتج به صدور رای شود نحوه اعتراض به نظریه کارگروه به چه صورت می باشد ؟

  مراتب ازناحیه کمیته تجدید نظر استان قابل پی گیری خواهد بود و در مرحله بعد در صورت اعتراض صرفاً از ناحیه دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

  ۱۸- مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند چیست ؟

  مبنای پرداخت مزایای بازنشستگی موضوع ماده ۳۱ قانون کار میزان سابقه کار کارگر در کارگاه مربوط می باشد و کسانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگاه دارند از مزایای مذکور برخوردار خواهند شد .
  ۱۹-آیا کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی نیز مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور مصوب مورخ ۱۴/۷/۸۰ هستند ؟

  به استناد مصوبه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ ۱/۶/۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .کارگران تابع قانون کار وتامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) ، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی هستند.

  ۲۰- شغل مشابه من در یک کارگاه دیگر به عنوان شغل سخت و زیان آور تایید شده ولی شغل من سخت و زیان آور تایید نشده آیا این کار قانونی است ؟

  مستند به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ، سخت و زیان آور بودن مشاغل قابل تسری به دیگر واحدها نمی باشد به بطورمثال، یک عنوان شغلی دریک کارگاه خاص سخت و زیان آور شناخته می شود و همان عنوان شغلی در کارگاه دیگر سخت و زیان آور شناخته نمی شود .ملاک تطبیق و تشخیص مشاغل سخت وزیان آور ،آلاینده سنجی از محیط کار متقاضی می باشد.

  ۲۱- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی با جلب رضایت کارگران در مشاغل سخت و زیان آور می باشد ؟

  به استناد ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضفی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت زیان آور انجام می دهند ممنوع است .

  ۲۲- آیا بیمه بیکاری جزء سوابق کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد ؟

  به موجب بند (د) ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق آیین نامه بتواند بازنشسته شود مدت مزبور فقط موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای و زیان آور نمی باشد مگر اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه و موردی تصمیم گیری شده باشد .

  ۲۳- آیا حضور داوطلبانه در جبهه جزء سوابق در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

  مطابق بند (۱) ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ، تمام یا قسمی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه که به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد جزء سوابق کارهای سخت وزیان آور محسوب می گردد .

  ۲۴- آیا آراء کمیته های بدوی استانی قابل اعتراض می باشد ؟

  به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲)ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ،رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رای اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را بایستی کتباً ( طی فرم شماره ۴ )به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل تسلیم نمایند .

  ۲۵- آیا رای قطعی و لازم الاجرا کمیته های استانی در خصوص کارهای سخت و زیان آور قابل اعتراض می باشد ؟

  بلی ، دیوان عدالت اداری می تواندبه استناد بند۲ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری آراء مغایربا هدف و حکم متقن را نقض نماید .

  ۲۶- آیا نوع «الف» یا «ب » شغل تایید شده سخت و زیان آور نیز قابل اعتراض می باشد ؟

  بلی ، تعیین نوع الف یا ب جزیی از آراء کمیته های استانی می باشد لذا همانگونه که آرای کمیته های بدوی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اداری پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته تجدید نظر همان استان می باشد نوع «الف» یا «ب » نیز از این امر مستثنی نیست .

  ۲۷- شغل من در کمیته تجدید نظر استانی سخت و زیان آور تایید نشده و به رای کمیته اعتراض دارم تکلیف چیست ؟

  مراتب صرفاً از ناحیه دیوان عدالت اداری قابل پی گیری خواهد بود .

  ۲۸- چه نوع مرخصی هایی جزء سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

  به استناد جزء د،ج وه بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی استحقاقی،مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان به مدت ۳ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد .

  ۲۹- آیا مرخصی بدون حقوق توالی اشتغال مشاغل سخت و زیان آور را از بین می برد ؟

  به استناد جزء الف بند ۳ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) موضوع ردیف ۲ آیین نامه اجرایی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور توالی اشتغال را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می شود .

  ۳۰- آیا استفاده از مرخصی استحقاقی توالی اشتغال در سخت وز یان آور را از بین می برد ؟

  به استناد بند(ی)بخش ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، چنانچه مرخصی استحقاقی در فواصل اشتغال به کارهای سخت وزیان آور واقع شود موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد و به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد .

  ۳۱- چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور فرد از مرخصی استعلاجی استفاده نماید آیا توالی اشتغال از بین خواهد رفت ؟

  به استناد جزء هـ بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ، ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از این که حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا این که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد توالی را از بین نخواهد برد .

  ۳۲- در صورتی که در حین کار سخت و زیان آور فردی به سربازی رفته و پس از سربازی به کار قبلی بازگشته باشد آیا توالی اشتغال از بین می رود ؟

  به استناد جزء هـ بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ،ایام خدمت سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر این که بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا این که در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد.

  ۳۳- آیا اشتغال در حرف و مشاغل آزاد با پرداخت حق بیمه در مدت مذکور به صورت خویش فرما توالی اشتغال را زایل می کند ؟

  به استناد جزء د بند ۳ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور ، اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه واقع گردد . توالی اشتغال را از بین برده و موجب تناوب اشتغال می گردد .

  ۳۴- انجام کارهای سخت و زیان آور به استناد ماده ۷۵ قانون کار برای زنان ممنوع است پس چرا کار پرستاران زن جزو کارهای سخت و زیان آور اعلام شده است ؟

  به استناد قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای‌‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، مجلس شورای اسلامی ماده ۷۵ قانون کار را در خصوص مورد مذکور اصلاح نموده است و پرستاران از شمول ماده مذکور مستثنی شده اند.

  ۳۵- شغل من جزء مشاغل سخت و زیان آور تایید شده ولی در لیست بیمه عنوان کارگر برای من قید شه چگونه می توانم از مزایای بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور استفاده نمایم ؟

  مراتب از طریق بررسی پرونده فنی بیمه شده از طریق شعبات صندوق تامین اجتماعی قابل احراز می باشد و در صورت عدم احراز مراتب از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است .

  ۳۶- آیا خدمت در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی نیز جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

  خیر ، خدمت فقط در زمان جنگ و در مناطق جنگی (جبهه) جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار،آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود رادر جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود.

  ۳۷- من کمتر از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را دارم ولی به دلیل اشتغال در کار سخت و زیان آوردچار فرسایش جسمی شده ام آیا می توانم با قانون سخت و زیان آور بازنشسته شوم ؟

  بلی ، ‌چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور به سابقه مقرر فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور تشخیص و تأیید نمایند می توانند از مزایای بازنشستگی قانون مذکور استفاده نمایند.

  ۳۸- شغل من در کمیته استانی به موجب ماده ۷۶ قانون تاین اجتماعی ،سخت و زیان آور تشخیص داده شده و درحال انجام مراحل بازنسشتگی می باشم و تقاضای اضافه کاری ایامی که بیش از ۶ ساعت در کارگاه کار کرده ام را دارم ولی کارفرما نمی پذیرد ، تکلیف چیست ؟

  قوانین و آیین نامه های مربوط به تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در خصوص مزایای بازنشستگی در کارهای سخت وزیان آور می باشد و ارتباطی به مزایای مندرج در تبصره ماده ۵۲ قانون کارو آئین نامه آن ندارد .

  ۳۹- طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن کارفرما مکلف است تا ۲ سال پس از تایید مشاغل نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار اقدام کند ولی تاکنون این کار انجام نشده است تکلیف چیست ؟

  در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند “الف” ظرف مهلت مقرر ، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام لازم بعمل می آید .

  ۴۰- دیوان عدالت اداری دستور بررسی مجدد شغل من را صادر کرده و پس از بررسی مجدد شغلم سخت و زیان آور تشخیص داده شده ، اگر تامین اجتماعی اجرا نکند تکلیف چیست ؟

  در صورتی که سایر موارد مندرج در قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیا آور توسط متقاضی احراز شده باشد مراتب عدم تمکین تامین اجتماعی از اجرای مفاد رای صادره توسط دیوان عدالت اداری از طریق اداره کل ابلاغ و اجراییات دیوان عدالت اداری قابل پی گیری خواهد بود .

  ۴۱- عنوان شغلی مشابه من در کارخانجات سیمان تهران و درود سخت و زیان آور تایید شده ولی شغل من در سیمان آبیک سخت و زیان آور تایید نشده آیا صنایع سیمان با هم فرق دارند ؟

  به موجب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی آراء صادره در خصوص هر عنوان شغلی مختص به همان شغل و در همان کارگاه خاص می باشد و قابل تسری به سایر مشاغل و کارگاه های دیگر نیست .

  ۴۲- شغل من در کمیته استانی سخت و زیان آور تایید شده و سابقه مقرر را هم دارم آیا می توان ترک کار کرده و منتظر برقراری مستمری از سوی تامین اجتماعی باشم ؟

  به استناد بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می‌باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور رسماً از سوی صندوق تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند. چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور را طبق این آیین‌نامه احراز کند صندوق تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی اقدام نماید.

  ۴۳- بعضی از مشاغل کارگاه من توسط کمیته استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده و کارگرانی که سابقه مقرر در مشاغل تایید شده را داشته اند بازنشسته شده اند و چهاردرصد میزان مستمری برقراری بیمه شدگان را نسبت به سنوات قبل را نیز به تامین اجتماعی پرداخت کرده ام ولی تامین اجتماعی به دلیل سخت و زیان آور بودن بعضی مشاغل ، برای سایر کارگران که در این مشاغل مشغول به کار می باشند نیز تقاضای ۴ درصد حق بیمه اضافه را نموده است تکلیف چیست ؟

  پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافه به تامین اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون خلاف حکم مقنن و جزء مواردتخلف بوده لذا بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۱۳۸۱ تامین اجتماعی از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۷۱-۳۷۲ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ ابطال گردیده است .

  ۴۴- افرادی که قبلاً شغل آنان جزء تاسیسات ملی و مهم بوده و شورایعالی حفاظت فنی مشاغل آنان را چه به صورت شغل و یا در خصوص سایر افراد تایید ننموده و در حال حاضر متقاضی می باشند آیا قابل طرح در کمیته های استانی می باشد ؟

  مطابق مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت فنی به شرح ذیل قابل طرح در کمیته های استانی می باشد. درخصوص بررسی مشاغل افرادیکه قبلا مشاغل آنان بصورت گروهی و یا انفرادی در شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی قرار گرفته و شورای مذکور با توجه به آئین نامه قبلی در خصوص مشاغل آنان بدلیل ملی ومهم بودن مشاغل در موقعیت زمانی و نه ماهیت شغلی اظهار نظر نموده و بادر نظر گرفتن حذف تاسیسات ملی ومهم از آئین نامه مارالذکر، کمیته های استانی می توانند راجع به مشاغل مورد ادعای ایشان مطابق آیین‌نامه اجرایی ( جدید) بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ و اصلاحیه بعدی موضوع مصوبه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اظهار نظر نمایند ودر صورت احراز سایر شرایط بیمه ای، صندوق تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری اینگونه متقاضیان می باشد.

  ۴۵- شورایعالی حفاظت فنی در سنوات قبل در رابطه با مشاغل افرادی اظهارنظر نموده است و منجر به عدم تایید مشاغل آن افراد شده آیا این احکام در خصوص سایر افراد متقاضی مشاغل مذکور قابل تسری است . و در غیر این صورت آیا کمیته های استانی می توانند اظهارنظر نمایند ؟

  بلی،آراء شورا صرفاً به جهت امعان نظر کمیته ها در صدور آراء می باشد بدیهی است با توجه به استقلال رای کمیته های استانی ، در خصوص متقاضیان جدید صرفاً با بررسی در کمیته ها نسبت به احراز یا عدم احراز سخت و زیان آوری آن مشاغل اقدام می نمایند .

  ۴۶- کارفرما در لیست های پرداخت بیمه ، عنوان کارگر را برای بنده که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار می باشم درج نموده حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت ننموده است ، تکلیف چیست ؟

  تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی نیاز به پرداخت حق بیمه به صورت مشاغل سخت و زیان اور الزامی نیست .

  ۴۷- اگر وسایل اندازه گیری آلاینده در مشاغل سخت و زیان آور موجود نباشد ، مثلاً وسیله سنجش میزان گازها و بخارات آلاینده در پمپ بنزین ها ، چگونه می توان درخواست متقاضی را بررسی نمود ، آیا شغل وی را جزو مشاغل سخت و زیان آور به حساب نیاوریم ؟

  اتخاذ تصمیم قطعی درکمیته ها مستلزم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار وگزارش نهایی کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه و تبصره آن می باشد.
  ۴۸ – ۲۵سال سابقه کار دارم ، کارفرما پیشنهاد بازنشستگی را با استفاده از قانون نوسازی صنایع را نموده ، اما تعدادی از همکارانم ب استفاده از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند ، کدامیک به نفع من می باشد ؟

  سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور هر سال سابقه پرداخت حق بیمه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و در قانون نوسازی صنایع با ۵ سال سنوات ارفاقی مزد بازنشسته خواهد شد . بدین معنی که چنانچه سوابق کاری متقاضی در کارهای سخت و زیان آور ۲۵ سال باشد با ۳۵ روز حقوق دریافتی و در قانون نوسازی صنایع ۳۰ روز فرد بازنشسته خواهند شد.لذا در صورتیکه کار شما سخت و زیان آور باشد استفاده از قانون سخت و زیان آور به نفع شما خواهد بود.
  https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/question/hardwork

 2. نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور
  مشاغل سخت:

  نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به این صورت است که علاوه بر ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور،۲۳ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی میزان پرداختی کارفرما است.

  به گزارش مشرق، از جمله پیامدها و آسیب های جسمی و روحی مشاغل سخت و زیان آور کاهش شنوایی، ضعف بینایی، آسیب های جسمی و حرکتی، ایجاد مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، فشارهای روانی و عصبی است.

  چنین مسائلی می تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی قبل از بازنشستگی باشد. عده ای بیان می کنند که چنین آسیب هایی فضا را فراهم می کند تا فرد در کمتر از زمان طبیعی به دوران بازنشستگی نزدیک شود. وجود مواردی دیگری مانند مواد خطرناک شیمیایی، مواد رادیو اکتیو و مشاغل دارای سرو صدا و آلایندگی زیاد نیز مشاغل را در ردیف سخت و زیان آور قرار می دهد.

  تمام این آسیب ها دلیلی برای آن است که نیروی کار در مشاغل سخت و زیان آور، با حساسیت بالایی به دنبال اجرای بیمه مشاغل سخت و زیان آور باشد. اما متأسفانه به دلیل مابه تفاوت ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور با بیمه مشاغل دیگر اکثر کارفرمایان حاضر به پرداخت این ما به تفاوت نیستند و همین باعث می شود که شاغلان این بخش یا بیمه مشاغل سخت و زیان آور ندارند یا در پایان خدمت خود برای لحاظ شدن سوابق مجبور هستند که ۴درصد را از جیب خود به تأمین اجتماعی بپردازند.

  مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان آور نیستند به عبارتی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت آن شغل وابستگی دارد اما با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب از سوی کارفرما می‌توان سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد مثل تراشکاری و، جوشکاری و….در این گروه کارفرمایان کارگاه‌های دایرمکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

  دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آورند و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود مثل غواصی و کار در معادن. در تطبیق و تشخیص این مشاغل گروه توسط کمیته‌های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان‌آوری ملاک عمل است.

  یعنی تماس و یا کار مستمر در گروه های مورد نظر ملاک بوده لذا مشاغل مدیریتی، سرپرستی، پشتیبانی، خدماتی، اداری، کارشناسی، نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت است، از شمول گروه مذکور خارج است. به طور مثال کار در معادن صرفاً کارکنانی که مستقیماً در معادن مشغول فعالیت هستند مشمول این گروه خواهند بود و اشخاصی که به دلیل ماهیت شغل به طور محدود و یا به دلیل سرکشی به طور موقت یا ساعتی به این مکان ها مراجعه می کنند مشمول این ضوابط نخواهند بود.

  این مشاغل در جدول زیر آورده شده است:

  شغل توضیحات

  معادن– کار در اعم از تحت‌الارضی یا سطح‌الارضی که ایجاب می‌کند کارگر در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازد.

  – کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل‌ها، راهروها یا میله‌های معدن انجام وظیفه کند.

  – مشاغل شن‌پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ‌پاشی

  کار در حفرقنوات، چاه‌ها، فاضلاب‌ها، تونل‌های زیرزمینی و مخازن سربسته

  تخلیه و حمل موادمذاب از کوره‌هاتخلیه و حمل موادمذاب از کوره‌های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان‌آور متصاعد از کوره باشد.

  بازیافت زباله کارگری که مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه‌های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گندآبروها – جمع‌آوری، حمل و دفن و بازیافت زباله به صورت غیرمکانیزه

  اشتغال در واحدهای دامداری و مزرعه– کارگری که مستمراً به امر جمع‌آوری و انتقال، انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن‌های پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارد.

  – کار در امور سمپاشی باغ‌ها و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله‌ها و آشیانه‌های مرغداری در زمان سمپاشی

  – کارگری که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره‌کش‌ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.

  کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع– کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از ۵ متر از سطح مبنا روی دکل‌ها، اتاقک‌های متحرک، داربست‌ها و اسکلت‌ها

  – کار در محل‌های با فشار محیط غیرمعمول از قبیل غواصی

  کار مداوم روی خطوط و پست‌های انتقال برق– کار مداوم روی خطوط و پست‌های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر.

  – کار مستمر در محیط‌هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط با حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکانپذیر نیست

  – کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیرمعمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان‌آور باشد.

  شرایط بیمه برای مشاغل سخت و زیانبار

  سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (۵ .۱) سال محاسبه خواهد شد. بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته‌اند، به یکی از حالات زیر می‌توانند از مزایای بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره‌مند شوند.

  الف – افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

  ب – کسانی که فاقد شرط سابقه مقرر در بند الف بوده، لیکن متقاضی استفاده از سایر بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن بوده و حداقل یک سال در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته باشند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه آنان در کارهای سخت و زیان‌آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد.

  نحوه محاسبه مبلغی و یا درصدی که باید برای سالهای کاری سخت و زیان آور را پرداخت کنیم چگونه است؟

  ۱- اگر کارگر در این مشاغل مشغول به کار باشد ولی نه به صورت پیوسته بلکه به صورت متناوب باید ۲۵ سال سابقه داشته باشد .

  ۲- اگر کارگر هم در مشاغل سخت و زیان آور و هم در مشاغل عادی مشغول به کار باشد هر سال مشاغل سخت و زیان آور ۱ سال و نیم محاسبه می شود .

  ۳- مرجع تائید مشاغل سخت و زیان آور کمیته تائید این مشاغل در اداره کار است که اعضای آن تماینده اداره کار ، نماینده تامین اجتماعی ، کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان ، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان است که رای موافق و یا مخالف و درجه الف یا ب را مشخص می نمایند .

  ۴- در صورت تائید کمیته فوق ، کارفرما موظف است تا ۴ درصد حق بیمه اضافی این مشاغل را برای افراد فوق پرداخت کند .

  ۵- محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور به صورت زیر است :

  (۴ درصد حق بیمه آخرین دستمزد مشمول حق بیمه * تعداد ماه ها) + (۴ درصد مستمری محاسبه شده * مدت سابقه مشاغل سخت و زیان آور تا تاریخ ۱۳۸۰.۰۷.۱۴)

  خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و زیان آور در دنیا محسوب می شود این افراد با شرایط خاصی بیمه و زودتر از موعد بازنشسته می شوند. با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی از سال ۸۱ حرفه خبرنگاری را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کرده است اما قانون تاکنون نصفه و نیمه اجرا می شد، اما چندی پیش شریعتمداری، وزیرکار خبر از حل مشکل خبرنگاران برطرف شود. و هر یک سال بیمه را برای فرد یک سال و نیم محاسبه می‌کند.

  بر اساس قانون، موسسه ای که خبرنگار در آن مشغول به فعالیت است متعهد به پرداخت میزان ۱۱ درصد حداقل دستمزد شورای عالی کار بابت هر یک از متقاضیان به عنوان حق بیمه است اما به دلیل اینکه قانون تاکنون اجرایی نشده است بسیاری از موسسات ۷ درصد حق بیمه پرداخت می کنند و همین امر باعث بروز مشکل برای خبرنگاران در زمان بازنشستگی می شود.

  *خبرنگاری سخت و زیان آور است / نحوه تعیین شغل سخت و زیان‌آور

  محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند با ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب می‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند.

  محمد حسن زدا درباره نحوه اجرایی شدن بازنشستگی ۲۰ ساله خبرنگاران بر اساس مصوبه سخت و زیان‌آور بودن حرفه خبرنگاری اظهار کرد: در این زمینه آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای طی نامه‌ای در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ درباره اجرایی شدن شغل خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرده است.

  وی افزود: از افرادی که برای بازنشستگی بیش از موعد براساس قانون سخت و زیان‌آور مراجعه می‌کنند درخواست می‌شود به حد نصاب سابقه لازم رسیده باشند بعد درخواست مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی را بدهند.

  زدا افزود: چند شغل از جمله کارکردن با برق فشار قوی، بیمارستان روانی، ارتفاعات، معادن و همینطور شغل خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شده است که برای احراز این نوع اشتغال کمیته‌ای تحت عنوان سخت و زیان‌آور در ادارات کار مستقر شده است که افراد می‌توانند درخواست‌های خود را به این کمیته بدهند تا پس از بررسی نتایج آن اعلام شود.

  سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: برای بررسی شغل سخت و زیان‌آور کمیته مربوطه مدارک لازم را به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌کند و هنگامی که سوابق بیمه‌ای افراد که درخواست سخت و زیان‌آور داده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

  وی ادامه داد: به عنوان مثال بعضی از افراد از ۲۰ سال سابقه خبرنگاری در لیست‌های ارسال حق بیمه ۵ سال آن در شغل خبرنگاری نبوده است و به عناوین دیگر رد شده است. اگر در لیست حق بیمه اشتباهی رد شده باشد قابل بررسی و اصلاح است.

  وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دبیران، مدیران، تایپیست‌ها و یا عکاسان نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند، گفت: این موضوع به تایید کمیته سخت و زیان‌آور بستگی دارد و اگر این کمیته قانع شود که مشاغل مطرح شده زیرمجموعه خبرنگاری است می‌توانند برای سخت و زیان‌آور بودن شغل خود اقدام کنند.

  * حق بیمه سخت و زیان آور۴درصد آخرین دستمزد است

  ابوالفضل فتح الهی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مشاغل سخت و زیان آور گفت: اگر سوابق قبل از سال ۸۳ باشد، ۴درصد به حق بیمه اضافه می شود.اما اگر سوابق در سال های اخیر باشد، ۴درصد آخرین دستمزد به عنوان حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداخت می شود. یعنی اگر قرار باشد کارفرمایی حق بیمه سخت و زیان آور پرداخت کند، علاوه بر ۲۳ درصد باید ۴درصد دیگر بپردازد.

  وی در بیان اینکه به صورت حدودی حق بیمه نیروی کار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است گفت: ۲۳ درصد این مبلغ را کارفرما و ۷درصد را کارگر می پردازد. ۴درصد آخرین دستمزد باید از سوی کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت شود.ملاک ۴درصد باید آخرین دستمزد شورای عالی کار باشد. چیزی که قبلاً در قانون بیان شده بود، این بود که خبرنگارانی که فقط با یک خبرگزاری در ارتباط هستند و حقوق بگیر خبرگزاری هستند، می توانند قانون سخت و زیان آور داشته باشند. ولی شرایطی که اخیراً لحاظ شده است که خبرنگارانی مشمول طرح سخت وز یان آور می شوند که در حوزه های خبری کار می کنند.

  فتح الهی درپاسخ به اینکه اگر فردی در مجموعه فعالیت کند که اسم آن خبرگزاری نیست بلکه موسسه یا شرکت است اظهار داشت: آن دسته از خبرنگارانی که طبقه بندی مشاغل دارند و عناوین شغلی آنها در لیست بیمه لحاظ می شود، اگر عنوان خبرنگار در لیست بیمه تأمین اجتماعی رد شده باشد، می توانند با استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی لحاظ شده به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و برای سوابق اقدام کنند.

  رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره دلیل مقاومت کارفرمایان برای عدم اجرای قانون سخت و زیان آور گفت: دو گروه در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد. گروه الف و گروه ب. گروه ب، کسانی هستند که در برخی مشاغل اشتغال دارند که نمی توان ماهیت کارشان را تغییر داد. قانون در این بخش یک فرصت ۲ساله به کارفرما می دهد تا شرایط کارگاه را از سخت و زیان آور خارج کند. اما برخی از مشاغل هستند که تحت هیچ شرایطی از سخت و زیان آور خارج نمی شوند. دلیل مقاومت کارفرمایان اول اینکه برای ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است. دوم اینکه بث ۲سال فرجه مسئله ای که کارفرمایان نمی خواهند به خاطر آن دچار هزینه شوند.شرایط برای سخت و زیان آور متفوت است.

  تفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور با حق بیمه معمولی این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴درصد بیشتر از حق بیمه عادی است. اگر سوابق شغلی فرد قبل از سال ۸۳ باشد به ۴درصد حق بیمه ،۴ درصد دیگر افزوده می شود، یعنی حق بیمه سخت و زیان آور برای آن دسته از سوابقی که به قبل از سال ۸۳ بازمی گردد ۸درصد است که این مبلغ به علاوه ۲۳ درصد حق بیمه عادی می شود.

  منظور از ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، ۴درصد آخرین دستمزد لحاظ شده در لیست تأمین اجتماعی است. به طور مثال اگر فردی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول است و حقوقش در لیست بیمه تأمین اجتماعی مثلاً ۲میلیون تومان است ،۴ درصد از ۲میلیون تومان حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است. ۴درصد به علاوه ۲۳ درصد باید از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا نیروی کار بتواند با لحاظ شرایط مشخص بازنشسته شود. اما برخی کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری می نمایند و عدم واریز این مبلغ موجب عدم بازنشسته کردن کارگر توسط تامین اجتماعی می شود. اغلب کارگران برای تسریع در امر بازنشستگی خود شخصاً به پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمایند.
  منبع: تسنیم

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی