ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

افزایش سود هر سهم بانک پاسارگاد:

0

بانک پاسارگاد طی دوره ۶ ماهه در صورت های مالی تلفیقی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷، به ازای هر سهم خود ۵۳ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۹۶۰ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایبِنا، بر اساس این اطلاعیه شفاف سازی، بانک پاسارگاد با سرمایه ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

همچنین بانک پاسارگاد در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۳ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۹۶۰ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۹۰۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

“وپاسار” در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده و در صورت های مالی تلفیقی خود، مبلغ ۴۶۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی مبلغ ۱۲۳ ریال سود در دوره ۶ ماهه یاد شده به هر سهم خود اختصاص داده بود که نسبت به دوره مشابه رشد چشمگیری را نشان می دهد. این شرکت سود خالص در این دوره را ۶ هزار ۲۰۴ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می شود بانک پاسارگاد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶، به صورت حسابرسی شده، زیان خالص را مبلغ ۵۲۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال و زیان هر سهم را ۱۰ ریال اعلام کرده بود.

صورت های مالی تلفیقی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی