ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

سازمان تأمین اجتماعی دومین طلبکار بزرگ دولت:

0
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا خرداد سال گذشته، ۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۱۲.۳ درصد از کل بدهی‌های دولت است.

 به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت بدهی ۳۳۳ هزار میلیاردتومانی به بخش‌های مختلف دارد که ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است.

 تا خرداد سال ۹۷ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۱۲.۳ درصد از کل بدهی‌های دولت است.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی براساس ایجاد تعهدات بیمه‌ای بوده است که دولت هنوز منابع مالی آن را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته براساس پیگیری‌های صورت گرفته، قرار بود دولت ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا بر این اساس، تأمین اجتماعی بتواند بخشی از بدهی خود به مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت کند، ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده و بدهی‌های تأمین اجتماعی به این مراکز تا نیمه اول سال گذشته به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع : https://www.farsnews.com/news/13980131000273

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی