ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

موارد ایجاد انسداد حساب بانکی:

0
انسداد حساب بانکی دلایلی مختلفی دارد که در زیر به آن اشاره شده است:

یک: انسداد حساب های اشخاص صرفاً منوط به دستور صریح مراجع قضایی می باشد.

به گزارش بنکر (Banker)، دو: انسداد حساب مشترک نیز به مثابه حساب انفرادى بوده و کل حساب مسدود و سهم الشرکه شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده است حسب ضوابط مربوطه نگهداری میشود و قابل پرداخت به وی می باشد.

سه: در صورتیکه انسداد حساب به دستور مرجع قضائی به عمل آمده باشد، دستور رفع انسداد حساب نیز از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب بایستی به بانک واصل گردد.
منبع : http://banker.ir/news/246090

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی