ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تفاوت میان طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

0

طلاق توفقی چیست؟

مهم‌ترین ویژگی طلاق توافقی، تعیین تمامی موارد و مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و … به صورت توافقی و بین زوجین می‌باشد. زوجینی که متقاضی طلاق توافقی هستند بایستی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه نمایند.

طلاق خلع و مبارات چیست؟

در طلاق و خلع و مبارات اگرچه همانند طلاق توافقی نیازمند مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم سازش است اما تفاوت اصلی که با طلاق توافقی دارد در این موضوع است که در این نوع طلاق زن، با واگذاری مالی به شوهر از او طلاق می‌گیرد.

خلع و مبارات
این طلاق تنها در زمانی اتفاق می‌افتد که شدت تنفر زن از مرد به حدی رسیده باشد که حاضر شود با پرداخت مبلغی از قید همسری مرد رها شود. این مال ممکن است مهریه باشد و یا مبلغی معادل آن.
در فرهنگ فارسی عبارت “مهرم حلال و جانم آزاد” اشاره به طلاق خلع و مبارات دارد.
البته نکته قابل ذکر در این نوع طلاق این موضوع است که به علت بائن بودن طلاق، مرد حق رجوع به زن را ندارد. مگر در شرایطی که زن پشیمان شود.

عوض یا فدیه چیست؟

به مبلغی که در طلاق خلع و مبارات به مرد پرداخت می‌شود، عوض یا فدیه می‌گویند. این مبلغ می‌تواند معادل مهریه و یا کمتر و بیشتر از آن باشد.

تفاوت طلاق خلع با طلاق مبارات در چیست؟

مبارات به معنای بیزار شدن زن و مرد از یکدیگر است. اگر این تنفر دوجانبه باشد، عوضی که پرداخت می‌شود نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد. در صورتی که این مبلغ در طلاق خلع می‌تواند به اندازه مهریه و یا بیشتر از آن باشد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات با طلاق توافقی در چیست؟

تفاوت طلاق خلع و مبارات با طلاق توافقی در امکان رجوع آن بوده بدین صورت که در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع برای فرد وجود ندارد. درصورتی که در طلاق توافقی زوجین می‌توانند به یکدیگر رجوع نمایند.

خلع و مبارات
در طلاق خلع و مبارات، زن تا زمانی که فدیه و یا عوض را مطالبه نکند، امکان رجوع میسر نمی‌شود و طلاق از نوع بائن محسوب می‌شود. البته لازم به ذکر است که در این نوع طلاق، زن نیز حق دریافت نفقه از همسر و یا حق ارث از وی را ندارد.
در طلاق خلع و مبارات زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اگر این کار را انجام دهد، طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی شده و زن می‌تواند از همسر نفقه و یا حق دریافت ارث مطالبه نماید.

منبع : https://www.yasa.co/blog/agreement-divorce

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی