ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بیمه ایران، دانا، ملت و پارسیان بیشترین شکایت را دارند:

0
در هشت ماه گذشته سال جاری.

بیمه ایران، دانا، ملت و پارسیان بیشترین شکایت را دارند.

در هشت ماهه گذشته سال جاری ۲,۶۴۸ شکایت دریافت شده که شرکت بیمه ایران بیشترین سهم شکایت های دریافتی را از آن خود کرده است.رتبه دوم از آن بیمه دانا و بیمه ملت و پارسیان هم به ترتیب با ۱۸۳ و ۱۸۱ شکایت دریافتی در رتبه های سوم و چهارم بیشترین دارندگان شکایت ها در صنعت بیمه ایستاده اند.

به گزارش اخبار بانک، گزارش‌ها نشان می دهد که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات بیمه گذاران در صنعت بیمه با افزایشی چشمگیر به ۲۶ روز افزایش یافته که این رقم را می‌توان در نوع خود یک رکورد تازه به حساب آورد.

بی شک، یکی از مهمترین

در هشت ماهه گذشته ۲,۶۴۸ شکایت دریافت شده که به صورت سنتی و با توجه به سهم بیشتراز بازار بیمه کشور، شرکت بیمه ایران بیشترین سهم شکایت های دریافتی را از آن خود کرده است.

نکات در ثبت شکایت از شرکت‌های بیمه‌ای، زمان پاسخگویی شرکت‌ها  به شکایات بیمه گذاران بوده زیرا متوسط پاسخگویی شرکت های بیمه ای به شکایات  مشتریان آنها نباید از مرز ۱۵ روز تجاوز کند.

هرچند که طبق بررسی های صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به شکایات ۱۹ شرکت از مرز ۱۵ روز عبور کرده است.


عدول از این مقدار روز تعیین شده برای پاسخگویی به شکایات، در ابتدا منجر به اخذ  تذکر و در مراحل بعدی، ضمن احضار مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، اخطار کتبی به آنها داده خواهد شد.

سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی،بالاترین زمان پاسخگویی به شکایات

رتبه دوم بیشترین شکایت های دریافتی از آن بیمه دانا بوده که رقم آن به ۱۹۴ شکایت رسیده است.

بیمه گذاران را مربوط به شرکت های بیمه حکمت صبا با ۸۲ روز، رازی ۷۷ روز، امید ۶۷  روز و آرمان با ۶۵ روز برشمرده است.

در هشت ماهه گذشته ۲,۶۴۸ شکایت دریافت شده  که به صورت سنتی و با توجه به سهم بیشتراز بازار بیمه کشور، شرکت بیمه ایران بیشترین سهم شکایت های دریافتی را از آن خود کرده است.

رتبه دوم بیشترین شکایت های دریافتی از آن بیمه دانا بوده که رقم آن به ۱۹۴ شکایت رسیده است.

از این رو،شرکت های بیمه

از این رو،شرکت های بیمه ملت و پارسیان هم به ترتیب با ۱۸۳ و ۱۸۱ شکایت دریافتی در رتبه های سوم و چهارم بیشترین دارندگان شکایت ها در صنعت بیمه ایستاده اند.

ملت و پارسیان هم به ترتیب با ۱۸۳ و ۱۸۱ شکایت دریافتی در رتبه های سوم و چهارم بیشترین دارندگان شکایت ها در صنعت بیمه ایستاده اند.

گزارش حاضر پیرامون عملکرد ۲۹ شرکت فعال در صنعت بیمه بوده که درآن نام بیمه مرکزی هم دیده می شود که ازقضا کمترین شکایت دریافتی هم مربوط به بیمه مرکزی با یک فقره شکایت است.

با این حساب، بیمه مرکزی  هیچ گاه گزارش نداده که در این سال‌ها و درراستای صیانت از حقوق مشتریان بیمه ای، مدیران ارشد کدام شرکت‌های بیمه‌ای را احضار کرده و به آنها تذکرکتبی داده است!
منبع:نود اقتصادی

http://www.akhbarbank.com/news/64714

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی