ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چهار عامل بیکار شدن شاغلان :

0

« موقتی بودن کار»،«پایین بودن درآمد»،«اخراج یا تعدیل نیرو» و « پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» چهار عامل ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری ۱.۸ میلیون بیکارقبلاً شاغل شده هستند.

به گزارش افکارنیوز،  مطابق بررسی های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۹۶ نشان می دهد که از حدود ۳٫۲ میلیون نفر بیکار کشور در سال ۹۶ حدود ۱٫۸میلیون نفر، بیکار قبلاً شاغل ۱۰ ساله و بیشتر بوده اند. مردان نزدیک به ۱٫۶ میلیون نفر از این افراد را تشکیل داده اند. مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل در سال ۹۶، از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر قبلاً شاغل در طی ۵سال گذشته شده است. چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند. اولین عامل « موقتی بودن کار» با ۲۵٫۰ درصد یکی از مهم ترین عوامل ترک شغل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در جمعیت مردو زن کشور در دوره مذکور بوده است. همچنین «پایین بودن درآمد» با ۱۶٫۳ درصد، «اخراج یا تعدیل نیرو» با ۱۴٫۰ درصد و به « پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» با ۱۳٫۵ درصد در مراتب بعدی قرار دارند. البته عوامل دیگر مندرج در جدول ذیل نیز هر کدام به نوبه خود در ترک شغل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر طی ۵سال گذشته نقش داشته اند ولی  در مقایسه با چهار عامل اصلی فوق الذکر تاثیر چندان محسوسی بر ترک شغل و نهایتاً بیکاری شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بازار کار، نداشته اند. نکته قابل توجه آن است که در سال ۹۵ نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلاً شاغل بوده است.

https://www.afkarnews.com

منبع :

 

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی