ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اوراق مرابحه چیست؟

0

اوراق مرابحه اوراق با نام و قابل نقل و انتقا لی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب ناشی از قرارداد مرابحه) است. ناشر اوراق (شرکت واسطه مالی) به وکالت از خریداران با جمع آوری وجوه، دارایی موضوع انتشار را به صورت نقدی خریداری کرده و به صورت فروش اقساطی، آن را به شرکت (بانی)         می فروشد. از این اوراق می توان برای تامین مالی شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و همچنین اجرای طرح توسعه/ نوسازی و بهسازی، استفاده کرد. شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان علاوه بر پذیرش سمت مشاور طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق بهادار در انتشار اوراق مرابحه می تواند سمت بازارگردان و متعهد پذیره نویس اوراق را نیز بپذیرد.

شرایط بانی اوراق مرابحه

بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

 • شخص حقوقی غیر دولتی که قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد.
 • مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.
 • حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن ۹۰ درصد باشد.
 • اظهار نظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت های مالی دو دوره مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشند.

انواع دارایی قابل قبول برای اوراق مرابحه

دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق به شرح زیر می باشند.

 • زمین
 • ساختمان و تاسیسات
 • مشین آلات و تجهیزات
 • وسایل حمل و نقل
 • مواد اولیه

شرایط عمومی دارایی پایه

 • به کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.
 • هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
 • تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسطه دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
 • مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
 • امکان واگذاری به غیر را داشته باشد.
 • تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخودار باشد.
 • منبع : http://investnkh.ir/newdesign/fa

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی